Spausdinti

Farmacijos fakulteto mokslininkai dalyvavo pasauliniame Farmacijos federacijos kongrese

Farmacijos fakulteto mokslininkai dalyvavo pasauliniame Farmacijos federacijos kongreseSpalio mėnesį Diuseldorfe (Vokietija) vyko pasaulinis farmacininkų suvažiavimas. Jame dalyvavo ir 3 LSMU MA Farmacijos fakulteto atstovai – prof. L. Ivanauskas, dr. J. Daukšienė ir doktorantė E. Kizevičienė. Lietuvos atstovai pateikė 7 stendinius pranešimus, pasidalijo patirtimi ir užmezgė ryšius su kitų šalių farmacijos praktikos ir mokslo atstovais. Kasmetis 75 jubiliejinis FIP (International Pharmaceutical Federation) kongresas sukvietė daugiau kaip 3000 atstovų iš 120 pasaulio šalių. Šių metų kongreso šūkis – „Betterpractise – Sciencebased, Evidencedriven“ – kvietė visus konferencijos dalyvius pasidalyti gerąja patirtimi, kaip pagerinti kasdienę farmacijos specialistų darbo praktiką, pasinaudojant naujausiais mokslo laimėjimais. Per 6 konferencijos dienas vyko daugiau kaip 40 simpoziumų, aprėpiančių naujausias farmacijos mokslo ir praktikos laimėjimų kryptis: „Įrodymais pagrįsta praktika“ (kaip tinkamai interpretuoti ir atrinkti, pritaikyti konkrečioms problemoms spręsti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus), „Saugus vaistų vartojimas“ (Klaidų prevencija medicinoje, gera pacientų saugos praktikos sklaida), „Tinkamas informacijos pacientams pateikimas“ (kaip išvengti vertimo klaidų pritaikant pacientams svarbią informaciją), „Farmacijos specialistų rengimo klausimai“ (pasaulinės farmacijos specialistų poreikio ir rengimo tendencijos), „Naujausios vaistų gamybos ir tyrimo technologijos“ (naujovės analizuojant pačių vaistų pasisavinimą, sudėtį bei formas, pvz., erdvinis vaistų formų spausdinimas), „Individualizuotas dozavimas“ (farmakogenomikos testų, padedančių prognozuoti tam tikriems individams tinkamiausias vaistų dozes, testų vartojimo patirtis JAV ir Japonijoje), „Studijų kokybė“ (kaip parengti ir garantuoti farmacijos studijų programų kokybę), „Informacinės duomenų bazės“ (JAV, Australijos ir Portugalijos patirtis skatinant farmacijos specialistus naudotis naujausiuose mokslo straipsniuose skelbiamus duomenis), „Įrodymais pagrįsta praktika“ (kaip išugdyti ir skatinti įgūdžius adaptuoti naujausius mokslo duomenis kasdienėje praktikoje), „Specializacija farmacijoje“ (farmacijos specialistų darbo ypatumai siaurose srityse – kariuomenėje, ligoninės laboratorijose ir kitur), „Vaistų ir maisto sąveikos ypatumai“ (mokslininkai iš Jungtinės Karalystės, Australijos, JAV pateikė naujausius duomenis apie vaistų ir maisto suderinamumą ir nesuderinamą, kuo informacija, kaip derinti maisto ir vaistų vartojimą, yra svarbi pacientui ir kokius padarinius gali sukelti šių nuorodų nesilaikymas), „Vaistų poveikis aplinkai“ (kaip netinkamas vaistų utilizavimas gali pakenkti ekologinėms sistemoms, „Tinkamas atlyginimas už suteiktas farmacines paslaugas“ (FIP sudaryta darbo grupė pateikė vienų metų darbo apie atlyginimo už suteikiamas farmacines paslaugas skirtingose šalyse praktiką), „Bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais“ (kaip pasiekti, skatinti, išlaikyti ir tobulinti bendradarbiavimą), „Farmacijos specialistų patirtis skatinant sveiką gyvenseną“ (PSO, Japonijos, Danijos ir Australijos patirtis ir visuomenės vistinių ar nacionalinių organizacijų vykdomus sveikos gyvensenos skatinimo projektus), „Farmacijos specialistų vaidmuo humanitarinėse misijoje“ (organizacijos „Vaistininkai be sienų“ narių patirtis padedant stichinių nelaimių aukoms). Ir tai tik dalis kongrese nagrinėtų temų. Vienu metu vyko ir didžiausia Vokietijoje farmacijos specialistams skirta paroda Expo’2015, kurioje savo produkciją pristatė daugiau kaip 1000 vaistus, vaistinės asortimento prekes ar vaistinėms skirtą įrangą gaminančių įmonių atstovai.

 

Ave vita inf.