Docentė Ramunė Jurkuvienė - Europos politikos inovacijų konkurso laureatė

LSMU Bioetikos katedros ir studijų programos „Socialinis darbas medicinoje” bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi kolegės doc. Ramunės Jurkuvienės pelnytu 2018 metų Europos politikos inovacijų konkurso laureto apdovanojimu.

Doc.R. Jurkuvienė apdovanojimą pelnė už Integralios pagalbos plėtros programą Lietuvoje.

Europos politikos inovacijų konkurso laureatai buvo iškilmingai paskelbti ir apdovanoti lapkričio 17 d. Austrijos sostinės Vienos rotušėje. Konkursą kasmet inicijuoja Austrijos politikos inovacijų institutas, o Lietuvoje – Vilniaus politikos analizės institutas. Lietuva šiame konkurse dalyvauja pirmą kartą.

Konkurse vertinami inovaciniai projektai, aprėpiantys veiklą gyvenimo kokybės gerinimo, gerovės kūrimo, darbo vietų tobulinimo, gamtos apsaugos, kultūros, demokratijos, žmogaus teisių gynimo ir bendruomenių stiprinimo srityse. Projektai vertinami pagal keturis kriterijus: inovatyvumą, įtraukumą, patikimumą ir tvarumą. Konkursui buvo pateikta 600 projektų iš 14 Europos valstybių. Projektus vertino  1053 Europos piliečių žiuri komisija.

Integralios pagalbos plėtros idėją doc. R. Jurkuvienė inicijavo dar 2011 – 2012 metais, dirbdama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėja. Docentė vadovavo šios idėjos sklaidai Lietuvos savivaldybėse, vėliau vadovavo Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų grupių vykdomam projektui „Integralioji pagalba namuose sergantiesiems lėtinėmis ligomis - kaip socialinė inovacija“. Šio projekto pagrindu docentė drauge su kolegomis parengė tarptautinių mokslinių publikacijų, skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse  konferencijose.   

Doc. R. Jurkuvienė šiuo metu kviečiama konsultuoti savivaldybes integralios pagalbos plėtros klausimais, veda mokymus šią pagalbą organizuojantiems ir vykdantiems specialistams.

Grįžusi iš Vienos docentė pažymėjo, kad jai svarbiausia buvo „turėti galimybę garsinti Lietuvos ir mūsų universiteto vardą“.