Bendradarbystės projektai su Kazachstanu – tęsiami

Tęsiant ilgamečio nuoseklaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) bendradarbiavimo su Kazachstanu tradiciją, Universitete lankėsi Kazachstano sveikatos apsaugos ministerijos atstovų delegacija.

Vizito tikslas – užmegzti glaudesnius ryšius, pasisemti patirties, aptarti tolesnio bendradarbiavimo tarp LSMU ir Kazachstano aukštųjų medicinos mokyklų – Astanos medicinos universiteto bei Kazachstano nacionalinio Asfendijarovo vardo medicinos universiteto – galimybes.

Sausio 29 d. svečiai –– Kazachstano sveikatos apsaugos viceministras dr.Olžasas Abiševas, sveikatos ministro patarėja Saule Sydykova,  Nacionalinio S.D.Asfendijarovo vardo medicinos universiteto studijų prorektorius Ubaidila Datchajevas, Astanos medicinos universiteto prorektorė studijoms Gulnara Žaksylykova, Astanos medicinos universiteto nacionalinių ir tarptautinių projektų skyriaus vadovė Maržana Dauletiarova – susitiko su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vadovais.

Susitikime dalyvavo LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, LSMU Senato pirmininkas prof. Rimantas Benetis, LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU prorektorius klinikinei medicinai, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė.

Puoselėjamos bendradarbystės rezultatai – svarūs

Susitikimo metu svečių delegacijai išsamiai pristatyta LSMU ir Kauno klinikų struktūra, veikla, studijų, mokslo ir klinikinės veiklos pasiekimai, aptartos tolesnės ilgamečio bendradarbiavimo galimybės ir sritys. Universitetas su Kazachstanu jau bemaž 12 metų glaudžiai bendradarbiauja kardiologijos, kardiochirurgijos, laboratorinės medicinos, akušerijos ginekologijos, neonatalogijos, slaugos ir kitose srityse.

Universiteto galimybės – plačios: LSMU Kazachstano kolegoms gali pasiūlyti 376 gydytojų tobulinimosi programas, 31 slaugytojų tobulinimosi programą, individualias studijas rusų ir anglų kalbomis, patyrusių specialistų vedamas meistriškumo pamokas.

Per 2012 – 2018 metus Lietuvoje ir Kazachastane LSMU apmokė per 2 tūkst. gydytojų, slaugytojų, sveikatos apsaugos sistemos vadovų, surengė per 30 meistriškumo seminarų, 6 konferencijas, Kazachstane pagal programą „Bolašak“ suteikta 21 stipendija, mentorystės instituto veikloje dalyvavo 83 mentoriai Iš LSMU, Universitete mokosi 3 doktorantai iš Kazachstano, 15 LSMU profesorių yra Kazachstano doktorantų konsultantai. 

Atvyko semtis patirties

Kazachstano sveikatos apsaugos viceministras dr. O. Abiševas, kuruojantis nacionalinius investicinius projektus, elektroninės sveikatos apsaugos ir informacinių technologijų plėtros bei sinchronizavimo sritį, pabrėžė, jog vienas iš delegacijos vizito tikslų –  pasisemti patirties   tęsiant medicinos universitetų struktūros reformą Kazachstane ir skatinti bendrus mokslo projektus.

„Siekiant į studijas integruoti praktinę veiklą, universitetų padaliniai pertvarkomi į medicinos klinikas. Kadangi Lietuvos sveikatos mokslų universitetas šioje srityje turi didžiulę patirtį, tad norėtume pasisemti žinių. Taip pat esame pasirengę pasidalyti savo patirtimi elektroninės sveikatos sistemos plėtros srityje“,  – sakė viceministras dr. O. Abiševas.

Pristatydamas Universiteto veiklą, LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pažymėjo išskirtines LSMU savybes: studijų, mokslo ir klinikinės veiklos vienovę, šiuolaikišką, demokratinį Universiteto valdymo modelį, itin motyvuotus ir gerai pasirengusius studijoms studentus, nuolat augantį užsienio studentų skaičių.

„Universitetas išskirtinis ir tuo, jog sėkmingai plečia kokybiško jaunosios kartos ugdymo sferą: LSMU gimnaziją papildys pradinė mokykla ir vaikų darželis. Siekiame, kad sveikatos, sveikos gyvensenos principų vaikai būtų mokomi nuo mažumės. O kadangi visaverčiam šiuolaikinio gydytojo parengimui labai svarbus ir vertybinis pasirengimas – steigiame litvako filosofo Emanuelio Levino kultūros centrą“,  – LSMU plėtros planais su svečiais pasidalijo prof. Remigijus Žaliūnas.

Kazachstano sveikatos apsaugos viceministras domėjosi Europos Sąjungos ir Lietuvos sveikatos apsaugos teisinio reguliavimo specifika, papasakojo apie šalies pasiekimus sveikatos apsaugos sistemos skaitmenizavimo srityje. Kauno klinikų generaliniam direktoriui prof. Renaldui Jurkevičiui pristatatant Kauno klinikų veiklą, svečiai domėjosi jiems aktualiais gydymo efektyvumo didinimo, ekstrinės ir planinės hospitalizacijos duomenimis. Kazachstane ekstrinė pacientų hospitalizacija siekia 63 proc. 

„Iš 75 tūkst. pacientų, kurie kasmet kreipiasi į Traumų ir skubios pagalbos centrą, hospitalizuojama 20 – 25 proc. Pasaulinė išsivysčiusių šalių tendencija – jog plėtojant chirurginę, intensyviąją terapiją, skubiąją pagalbą, vis daugiau pacientų siekiama gydyti ne stacionare“,  – pastebėjo prof. R. Jurkevičius.

Po diskusijos Kazachstano sveikatos apsaugos ministerijos atstovų delegacija lankėsi Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos, Kardiologijos, Akušerijos ir ginekologijos, , Traumų ir skubios pagalbos klinikose, krizių tyrimo centre „Hybridlab“, LSMU Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.

Bendradarbiavimas tęsis, o pavasarį planuojamas ir Kazachstano sveikatos apsaugos ministro vizitas Lietuvoje.