Spausdinti

Atranka studijoms ir praktikai užsienyje pagal Erasmus+ mainų programą 2019–2020 mokslo metams

STUDIJOS

PRAKTIKA

Atrankos kriterijai:

 • bendras studijų vidurkis (≥7 balai).
 • užsienio kalbų mokėjimas.
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

 

Atrankos kriterijai:

 • bendras studijų vidurkis (≥7 balai).
 • užsienio kalbų mokėjimas.
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

 

Svarbi informacija:

 

 • studijų vietą pasirinkti tik iš  LSMU internetiniame puslapyje pateikto Erasmus+ partnerių sąrašo.
 • rekomenduojama įsivertinti užsienio universiteto studijų programos tinkamumą LSMU.
 • gali dalyvauti visų pakopų ir programų studentai.
 • naujos studijų vietos ne ES šalyse.

 

Svarbi informacija:

 • galima registruotis vasaros praktikai  2019 m. ir 2020 m., privalomajai praktikai 2019/2020 m.m. bei podiplominei praktikai*.
 • rekomenduojama patiems susirasti vietą praktikai. LSMU Erasmus+ partnerių sąrašą galima rasti LSMU internetiniame puslapyje.
 • gali dalyvauti studentai, doktorantai ir rezidentai.
 • mobilumo metu vykstama tik į vieną praktikos vietą.

*podiplominei praktikai aplikuojama paskutiniais studijų metais, išskyrus tas studijų programas (vet. medicina; vet. ir med. genetika ir kt.), kurios baigiasi po rudens semestro – jų studentai turi dalyvauti atrankoje metais anksčiau.

 

Papildomos balo dalys atrankoje skiriamos už:

0,5  - sudarytą tinkamą studijų planą, įkeltą į DreamApply sistemą ir pateiktą kartu su el. paraiška;

0,5 – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent 2 semestrus;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje pirmą kartą;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje.

Papildomos balo dalys atrankoje skiriamos už:

0,5  - susirastą praktikos vietą (patvirtinimo el. laiško ar rašto kopija ar momentinė ekrano kopija (“screenshot”) turi būti įkelta į DreamApply sistemą ir pateikta kartu su el. paraiška;

0,5 – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent 2 semestrus;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje pirmą kartą;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje.

ATRANKOS EIGA:

1. ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS PILDYMAS IKI 2019 M. KOVO 3 D. 

Atrankos dalyviai turi užpildyti elektroninę registracijos formą: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com

Paraiškos pildymo taisykles rasite DreamApply sistemoje.               Praktikoms yra galimybė užpildyti kelias paraiškas, tačiau būtina žinoti, kad dėl labai didelio susidomėjimo Erasmus+ praktikomis, finansuoti galėsime tik vieną mobilumą (pagal studento pasirinkimą).

2.UŽSIENIO KALBOS PATIKRA KOVO 8 D.

Studentams ir rezidentams, turintiems profesinės užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) įvertinimą pažymiu studijų knygelėje arba šių užsienio kalbų sertifikatą (studijoms: B2 ar aukštesnis lygis, praktikoms: B1 ir >), egzamino laikyti nereikia.

Neturintiems kalbos įvertinimo pažymiu, ir norintiems studijuoti kita užsienio kalba, privaloma laikyti užsienio kalbos egzaminą.

 3. MOTYVACINIS POKALBIS  KOVO 13 - BALANDŽIO 12 D.

Erasmus atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus mainų programoje.

 Dėl tikslaus kalbos egzamino bei motyvacinio pokalbio laiko ir vietos informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą ieškokite:

 • LSMU tinklalapyje (Tarptautinė veikla, Akademinio mobilumo skyrelis)

http://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/

 • Facebook paskyroje: Erasmus+ LSMU
 • Tarptautinių ryšių ir studijų centre, Akademinio judumo skyriuje (A. Mickevičiaus g. 9,):

Studijos ES: Eglė Vizbaraitė, kab. nr. 127, tel. 327301; el. paštas: egle.vizbaraite@lsmuni.lt;

Studijos ne ES: Žaneta Dičkutė, kab. nr. 126,  tel. 327209, el. paštas zaneta.dickute@lsmuni.lt;

Praktikos: Kristina Kavaliauskaitė, kab. nr. 124, tel. 395817, el. paštas kristina.kavaliauskaite@lsmuni.lt.