Spausdinti

2015 m. Kvietimas gauti finansavimą jungtinių Lietuvos sveikatos mokslų ir Kauno technologijos universitetų mokslininkų grupių projektams

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo fondas skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą jungtiniams LSMU ir Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų grupių projektams. Paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 23 d. 16.45 val.

Tikslas. Skatinti aktyvesnį LSMU ir KTU mokslininkų bendradarbiavimą ir doktorantų kompetencijų ugdymą per mokslo projektinę veiklą.

Tematika. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

Galimi pareiškėjai: LSMU darbuotojai.

Vertinimo kriterijai:

  • Projekto naujumas
  • Projekto vadovo ir vykdytojų mokslinė kompetencija, jaunųjų tyrėjų įtraukimas
  • Uždavinių ir plano racionalumas bei pagrįstumas
  • Planuojamų rezultatų galimybė įdiegti į praktiką, patentabilumas
  • Numatomų išlaidų tikslingumas ir pagrįstumas

Finansavimas. Finansuojamo projekto vertė iki 10 000 Eur. Neskiriama lėšų ilgalaikui turtui.

Trukmė. 2015 metai (kovo – gruodžio mėnesiai)

Paraiškos. LSMU ir KTU mokslininkų grupės projekto aprašą galite rasti LSMU tinklalapyje

Paraiškos teikiamos: Mokslo centrui, Sukilėlių pr. 17, 213 kab. tel. (8 37) 32 72 76, 32 72 77.