Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Visuomenės sveikatos fakultete:

 • Vedėjo Profilaktinės medicinos katedroje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. balandžio 8 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija), 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata), 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos psichologijos katedroje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai), 2 lektorių (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis –veterinarija) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti vaistinių medžiagų biologinio poveikio tyrimo, statistinės duomenų analizės atlikimo darbo patirties, bioinformatikos ir kompiuterinio modeliavimo įgūdžių – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti; turėti tiriamojo darbo patirties vaistų technologijos srityje – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: šeimos gydytojo – docento pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje; gydytojo širdies chirurgo – lektoriaus pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.

3. Turėti dalykų – „Baltijos jūros aplinka ir sveikata“ bei „Asmens higiena, kosmetika ir sveikata“ – dėstymo Odontologijos, Farmacijos bei Visuomenės sveikatos fakultetų studentams, dalykų – „Poveikio sveikatai vertinimas“ bei „Aplinka ir sveikata“ – dėstymo Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantams patirties – lektoriaus pareigoms eiti; dalykų – „Sveikatos ekologija“ dėstymo Slaugos bei Odontologijos fakultetų studentams, dalyko „Asmens higiena, kosmetika ir sveikata“ dėstymo Odontologijos bei Farmacijos fakultetų studentams, dalyko „Fizikinė aplinka ir sveikata“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties – asistento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje.

4. Turėti dalykų – „Asmenybės psichologija“, „Psichologinis konsultavimas“ ir „Šeimos psichologija“ arba „Tėvystės psichologija“ – dėstymo studijų programos „Psichologija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

5. Turėti dalyko „Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai“ dėstymo anglų ir lietuvių kalbomis bei dalyko „Histologija ir embriologija“ studijų programos „Veterinarija“ dėstymo studentams patirties – docento pareigoms eiti; dalyko „Histologija ir embriologija“ dėstymo anglų ir lietuvių kalbomis studijų programos „Veterinarija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms (1,0 et.); dalyko „Imunologija“ – lektoriaus pareigoms (0,5 et.); dalyko „Gyvūnų anatomija“ studijų programos „Veterinarija“ dėstymo studentams patirties – asistento pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. balandžio 8 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Akių ligų klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos traumatologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje,
 • 2 docentų (0,75 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje;

Endokrinologijos institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina), 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – medicina), 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Bendrosios endokrinologijos laboratorijoje;
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina), 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Cukrinio diabeto laboratorijoje;

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – docento pareigoms eiti Akių ligų klinikoje; gydytojo ortopedo traumatologo – docento pareigoms eiti Ortopedijos traumatologijos klinikoje; plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos arba burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos gydytojo – docento pareigoms eiti Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje; gydytojo vaikų hematologo – docento pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje.

2. Turėti darbo patirties dėstant: Veterinarinės farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis Veterinarijos fakulteto studentams; Maisto toksikologijos dalyką, Holistinės terapijos veterinarijoje dalyką; turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. kovo 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • Vadovo Anesteziologijos klinikoje;
 • Vadovo Patologinės anatomijos klinikoje;
 • Vadovo Šeimos medicinos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • Vedėjo Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. kovo 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

  

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: