Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 2 profesorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: turėti galiojančią gydytojo kardiologo medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 25 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Anatomijos institute,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje,
 • 2 docentų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina), 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 4 asistentų (0,5 et., 0,4 et., 0,3 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 • 2 profesorių (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje,
 • 3 asistentų (3 po 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Laboratorinės medicinos klinikoje,
 • 2 lektorių (0,35 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Nefrologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 asistentų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Neonatologijos klinikoje,
 • 2 docentų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Neurochirurgijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Patologinės anatomijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
 • 4 docentų (1,0 et., 0,5 et., 0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje,

Slaugos fakultete:

 • 2 lektorių (1,0 et., mokslo kryptis biologija ir 1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Sporto institute.

Odontologijos fakultete:

 • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Profilaktinės medicinos katedroje.

Kardiologijos institute:

 • 2 mokslo darbuotojų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Klinikinės kardiologijos laboratorijoje,
 • 2 vyresniųjų mokslo darbuotojų (0,75 et., mokslo kryptis – biologija ir 0,5 et., mokslo kryptis – biofizika) ir 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) Molekulinės kardiologijos laboratorijos mokslininkų grupėje.

Neuromokslų institute:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biofizika) Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijoje,
 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,625 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.         

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir patologijos centre,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Veterinarinės patobiologijos katedroje.

Gyvulininkystės technologijos fakultete:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – zootechnika) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų veisimo ir mitybos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Darbo patirtis dėstant Žmogaus anatomiją visų fakultetų studentams – docento pareigoms eiti Anatomijos institute.

2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo hematologo – docento ir lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti ir gydytojo onkologo radioterapeuto – lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti Onkologijos ir hematologijos klinikoje, gydytojo akušerio ginekologo – docento, lektoriaus ir asistento pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, gydytojo otorinolaringologo – profesoriaus pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje, gydytojo klinikinio toksikologo – lektoriaus pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje, gydytojo neonatologo – docento ir asistento pareigoms eiti Neonatologijos klinikoje, gydytojo neurochirurgo – docento pareigoms eiti Neurochirurgijos klinikoje, gydytojo patologo – lektoriaus pareigoms eiti Patologinės anatomijos klinikoje, gydytojo psichiatro – lektoriaus pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje, gydytojo radiologo – profesoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, gydytojo vaikų pulmonologo – docento (1,0 et.), gydytojo vaikų nefrologo – docento (0,5 et.), vaikų intensyviosios terapijos gydytojo – docento (0,5 et. ir 0,5 et.) pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje, gydytojo odontologo – asistento pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – profesoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje, gydytojo anesteziologo reanimatologo – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorijoje.

3. Darbo patirtis ir darbo pobūdis: vaisiaus medicina – docento (0,25 et.), reprodukcinė medicina – docento (0,25 et.), bendroji ginekologija – lektoriaus (0,5 et.), ginekologinė endokrinologija – lektoriaus (0,5 et.), perinatologija – asistento (0,5 et. ir 0,4 et.), bendroji ginekologija ir ginekologinė endokrinologija – asistento (0,3 et. ir 0,25 et.) pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

4. Darbo patirtis dėstant dalykus: „Asmens sveikatos ugdymas“, „Kineziologija“, „Aerobinių ir jėgą ugdančių pratimų taikymas“, „Griaučių raumenų sistemos ligų profilaktika“, „Fizinių pratimų atlikties modeliavimas“ – lektoriaus (1,0 et.) ir „Raumenų grandžių kineziologija“ ir vykdant probleminį mokymą lietuvių ir anglų kalbomis – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti Sporto institute.

5. Darbo patirtis dėstant Sveikatos ekonomiką universitetinių studijų programų klausytojams, mokslinio darbo patirtis – docento pareigoms eiti Profilaktinės medicinos katedroje.

6. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis atliekant tarpląstelinės sąveikos tyrimus elektrofiziologiniais bei fluorescencinės mikroskopijos metodais, ląstelių kultūrų kultivavimo, molekulinės biologijos, imunocitochemijos metodų taikymo įgūdžiai, mokslinio darbo patirtis rengiant mokslo publikacijas bei projektus – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) pareigoms eiti; matematinio modeliavimo, skaitinių metodų taikymo ir statistinės analizės žinios, darbo patirtis taikant matematinę programinę įrangą (MATLAB ir kt.), tarpląstelinės sąveikos ir plyšinių jungčių elektrofiziologijos žinios, mokslinio darbo patirtis taikant matematinės analizės ir skaitinius metodus tarpląstelinės sąveikos modeliavimui, patirtis rengiant mokslo publikacijas, projektų paraiškas ir ataskaitas – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) pareigoms eiti ir darbo patirtis atliekant tarpląstelinės sąveikos tyrimus elektrofiziologijos metodais, programavimo kalbų: Java, C#, Matlab, C++ mokėjimas, mokslinės veiklos patirtis atliekant modeliavimo ir tarpląstelinės sąveikos elektrofiziologinius tyrimus, išmanyti aparatinės įrangos jungimo principus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės kardiologijos laboratorijos mokslininkų grupėje.

7. Gerai išmanyti ir taikyti įvairius neuroinformatikos metodus biologinių neuroninių sistemų funkcijų analizei – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biofizikos ir bioinfomatikos laboratorijoje.

8. Formuoti neurodegeneracinių ligų biocheminių ir molekulinių patogenezės mechanizmų tyrimų kryptį – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biochemijos laboratorijoje.

9. Gebėti taikyti pagrindinius biologijoje ir biochemijoje naudojamus molekulinės neurobiologijos tyrimų metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.

10. Darbo patirtis vykdant atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų ir pašarų organinės medžiagos virškinamumo mokslinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir patologijos centre.

11. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis dėstant dalyką „Bendroji veterinarinė patologija“ Veterinarijos fakulteto studentams.

12. Darbo patirtis analizuojant gyvūnų produktyvumą ir produkcijos kokybę, atliekant mokslinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje.

13. Darbo patirtis: dėstant dalykus: „Agronomija ir pašarų analizė“, „Agrotechnika“ ir „Gyvūnų mityba“ Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarijos fakultetų studentams – docento pareigoms eiti ir Gyvūnų veisimo, Gyvūnų genetinių išteklių ir Felinologijos dalykus Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarijos fakultetų studentams – lektoriaus pareigoms eiti Gyvūnų veisimo ir mitybos katedroje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • Vadovo Bendrosios chirurgijos klinikoje,
 • Vadovo Urologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • Vedėjo Slaugos ir rūpybos katedroje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • Vadovo Mikrobiologijos ir virusologijos institute,
 • Vedėjo Maisto saugos ir kokybės katedroje.

Gyvulininkystės technologijos fakultete:

 • Vadovo Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 2 asistentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija, dėstyti profesinę terminiją lotynų kalba), 1 lektoriaus (1,0 et. mokslo kryptis – filologija, dėstyti lietuvių (užsienio) kalbą užsienio studentams) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija, dėstyti profesinę užsienio (anglų) kalbą) Kalbų ir edukacijos katedroje,
 • 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje,
 • 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 asistentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų chirurgijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) ir 2 asistentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Slaugos ir rūpybos katedroje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – elektros ir elektronikos inžinerija) ir 2 lektorių (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – slauga) Sporto institute,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) ir 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija) Bioetikos katedroje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 6 lektorių (4 po 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija ir 2 po 1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Maisto saugos ir kokybės katedroje.
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija), 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Pedagoginė patirtis dėstant Fizikinę chemiją, Farmacinę analizę, Instrumentinės analizės metodus lietuvių ir anglų kalbomis Farmacijos, Biochemijos ir Genetikos studijų programų studentams – profesoriaus pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

2. Darbo patirtis dėstant Fiziologijos dalyką, atliekant mokslinius tyrimus – asistento pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute.

3. Darbo patirtis organizuojant ir vykdant probleminio mokymosi modelių „Neuromokslų pagrindai“ ir „Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai“ užsiėmimus lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Biochemijos katedroje.

4. Darbo patirtis: dėstant lotynišką profesinę terminiją sveikatos ir veterinarijos bei žemės ūkio mokslų studijų krypčių studentams lietuvių ir (arba) anglų kalba – docento pareigoms eiti, dėstant lietuvių (užsienio kalbą) sveikatos mokslų studijų krypčių užsienio studentams angliškai – lektoriaus pareigoms eiti ir dėstant specialybės anglų kalbą sveikatos mokslų studijų krypčių studentams – asistento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje.

5. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo ortopedo traumatologo – lektoriaus pareigoms eiti Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje, gydytojo radiologo – asistento pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, šeimos gydytojo – Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo vaikų chirurgo – Vaikų chirurgijos klinikoje, gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo – Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

6. Darbo patirtis dėstant Sveikatos ugdymą, Slaugos edukologiją bei Specialiąją slaugos pedagogiką – lektoriaus pareigoms eiti, biomedicinos mokslų magistro laipsnis, darbo patirtis dėstant Slaugos techniką, Vaikų slaugą, Klinikinę slaugą ir Onkologinę slaugą – asistento pareigoms eiti Slaugos ir rūpybos katedroje.

7. Darbo patirtis: dėstant Biostatistiką „Kineziterapija“, „Sveikatinimas ir reabilitacija“, „Slaugos lyderystė“ ir „Išplėstinė slaugos praktika“ studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujant Reabilitacijos studijų krypties magistro darbams, Slaugos krypties doktorantams – profesoriaus pareigoms eiti; darbo patirtis: dėstant Sporto fiziologiją, Kineziologiją, Gyvensenos mediciną „Kineziterapija“, „Visuomenės sveikata“ ir „Ergoterapija“ studijų programų studentams, vadovaujant „Medicina“ ir „Sveikatinimas ir reabilitacija“ studijų programų studentų baigiamiesiems darbams, kineziterapeuto profesinė kvalifikacija – lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti ir darbo patirtis: dėstant dalyką „Diferencinio mokymo taikymas neurologinių ligonių reabilitacijoje“ „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ studijų programų studentams, vadovaujant „Ergoterapija“ studijų programos studentų bakalauro baigiamiesiems darbams ir Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programų studentų magistro baigiamiesiems darbams, ergoterapeuto profesinė kvalifikacija – lektoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti Sporto institute.

8. Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, darbo patirtis: dėstant Neurologinių ligonių kineziterapiją Slaugos fakulteto studentams ir Neurologinių ligonių reabilitaciją Medicinos studijų programos studentams, Kineziterapijos studijų dalykus, gebėjimas vadovauti kineziterapijos studentų praktinei ir mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms eiti ir galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija, darbo patirtis dėstant fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams rezidentams, Medicinos studijų programos studentams (dalykas – „Klinikinis neuromokslų modulis“), gebėjimas vadovauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų rezidentų praktinei ir mokslinei veiklai – docento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

9. Darbo patirtis dėstant dalykus: „Profesinė sveikata“ Visuomenės sveikatos fakulteto studentams, „Darbuotojų sauga ir sveikata“ Farmacijos fakulteto studentams ir „Profesinės sveikatos priežiūra“ Veterinarijos fakulteto studentams – asistento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje.

10. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis dėstant „Žmonių santykius“, „Socialinę psichologiją“ ir „Psichologiją vadyboje“ Medicinos ir Sveikatos studijų krypties pirmosios, antrosios ir vientisųjų studijų programų studentams – docento pareigoms eiti Bioetikos katedroje.

11. Turėti ne mažiau kaip 3 metus socialinės medicinos ir sveikatos priežiūros valdymo pedagoginės patirties – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje.

12. Darbo patirtis: 12.1) dėstant Veterinarinę higieną lietuvių ir anglų kalbomis vientisųjų studijų programų studentams, atliekant mikotoksinų ir pašarų mikrobiologinius tyrimus – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti, 12.2) dėstant Visuotinės kokybės vadybos dalyką pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų studentams, atliekant su maistu susijusių patogenų tyrimus – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti, 12.3) dėstant dalyką „Maisto produktų higiena“ vientisųjų studijų programų studentams, atliekant mėsos kokybės tyrimus; turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti, 12.4) dėstant dalyką „Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija“ vientisųjų studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis, atliekant mikrobiologinius tyrimus realaus laiko PGR metodu; turėti: galiojančią veterinarinės praktikos licenciją, leidimą dėstyti radiacinės saugos temas – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti, 12.5) dėstant dalyką „Augalinių produktų gamyba, higiena ir kokybė“ pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų studentams, atliekant molekulinės mikrobiologijos (mikroorganizmų identifikavimas, charakterizavimas) tyrimus – lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) pareigoms eiti, 12.6) dėstant dalyką „Kokybės valdymas ir vadyba“ pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų studentams, patirtis kokybės valdymo ir vadybos srityse – lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) pareigoms eiti Maisto saugos kokybės katedroje.

13. Darbo patirtis dėstant Veterinarinę farmakologiją ir toksikologiją – docento pareigoms eiti, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims, darbo patirtis dėstant: Smulkiųjų gyvūnų propedeutiką, Chirurgiją lietuvių ir anglų kalbomis, darbo patirtis formuojant Veterinarinės medicinos studentų praktinius įgūdžius – lektoriaus pareigoms eiti ir turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims, žinoti smulkiųjų gyvūnų akušerijos ir ginekologijos naujoves, būti pasirengus dėstyti anglų kalba – asistento pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 11 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.

 

 

 

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: