Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Akių ligų klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Patologinės anatomijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – lektoriaus pareigoms eiti Akių ligų klinikoje; gydytojo kardiologo – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; gydytojo patologo – lektoriaus pareigoms eiti Patologinės anatomijos klinikoje; gydytojo radiologo – lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje; gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo vaikų alergologo – profesoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. vasario 11 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 2 docentų (1,0 et., mokslo kryptis – biochemija, ir 0,25 et., mokslo kryptis – biologija) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – biochemija) Biochemijos katedroje,
 • 2 lektorių (0,75 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Ausų, nosies, gerklės ligų klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Gastroenterologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje;

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje;
 • 3 docentų (3 × 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedroje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – veterinarija) Veterinarinės patobiologijos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 2 asistentų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti Fiziologijos dalyko dėstymo probleminio mokymo sistemoje mokslinio darbo srityje patirties – lektoriaus pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute.

2. Gebėti: atlikti maisto medžiagų komponentų kiekybinius tyrimus taikant dujų chromatografijos, elektroforezės ir spektrometrijos metodus, dėstyti Veterinarinės biochemijos, Aplinkos chemijos dalykus Biochemijos studijų krypties studentams bei Pieno biochemijos dalyką studijų programos „Gyvulininkystės technologijos“ studentams – docento pareigoms (1,0 et.) eiti; organizuoti Ląstelės biologijos dalyko studijas Chemijos krypties II pakopos studijų programos „Medicinos chemija“ studentams – docento pareigoms (0,25 et.) eiti; pravesti Biochemijos dalyko pratybas Biochemijos krypties studijų programos „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ studentams – asistento pareigoms eiti Biochemijos katedroje.

3. Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo medicinos praktikos licenciją ir darbo arba dėstymo patirties: dubens dugno patologijos, uroginekologijos srityje – lektoriaus pareigoms (0,75 et.); perinatologijos srityje – lektoriaus pareigoms (0,5 et.) eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

4. Turėti galiojančią gydytojo otorinolaringologo medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Ausų, nosies, gerklės ligų klinikoje.

5. Turėti galiojančią gydytojo gastroenterologo medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti; turėti patirties dėstant I pakopos studijų programos „Medicininė ir veterinarinė genetika“ Medicininės genetikos II dalyką – lektoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje.

6. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo psichiatro – profesoriaus pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje; gydytojo odontologo – lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje; gydytojo vaikų odontologo – docento pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

7. Turėti Gyvūnų anatomijos dalyko dėstymo studijų programos „Veterinarija“ studentams patirties – docento pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

8. Turėti ne mažiau kaip penkerių metų Veterinarinės patobiologijos dalyko dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties.

9. Turėti stambiųjų gyvūnų chirurginių ligų dėstymo patirties, ne mažiau kaip dešimties metų praktinio darbo, dirbant su stambiaisiais gyvūnais, patirties galiojančią veterinarijos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti; turėti stambiųjų gyvūnų vidaus ligų dėstymo patirties, ne mažiau kaip trejų metų praktinio darbo, dirbant su stambiaisiais gyvūnais, patirties galiojančią veterinarijos praktikos licenciją – asistento pareigoms Stambiųjų gyvūnų klinikoje eiti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. sausio 21 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

  

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: