Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


Medicinos akademijoje:


 

Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Anatomijos institute,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,35 et., mokslo kryptis – medicina) Nefrologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje,
 • 3 lektorių (1,0 et., 0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 asistentų (0,25 et., mokslo kryptis – medicina ir 0,25 et., mokslo kryptis – fizika) Radiologijos klinikoje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vidaus ligų klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje.

Neuromokslų institute:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) ir 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos laboratorijoje,
 • 3 vyresniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – biologija ir 0,125 et., mokslo kryptis – medicina) Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 

Veterinarijos fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Gyvulininkystės technologijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dėstant Žmogaus anatomiją visų fakultetų studentams – lektoriaus pareigoms eiti Anatomijos institute. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo nefrologo – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje, gydytojo ortopedo traumatologo – lektoriaus pareigoms eiti Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje, gydytojo radiologo – lektoriaus ir asistento (0,25 et.) pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, vidaus ligų gydytojo – docento pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje, gydytojo periodontologo – lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje. 3. Medicinos fiziko darbo patirtis ir gebėjimas dėstyti radiacinės fizikos, radiobiologijos ir radiacinės saugos principus – asistento (0,25 et.) pareigoms eiti Radiologijos klinikoje. 4. Gebėti dėstyti Kelionių mediciną ir Aplinkos toksikologiją medicinos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams – docento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 5. Mokėti  ir gebėti taikyti mitochondrijų tyrimų metodus įvairių nervų sistemos ligų tyrimuose – vyresniojo mokslo darbuotojo ir mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijoje. 6. Mokėti ir gebėti taikyti įvairius galvos smegenų navikų genetinius ir baltymų tyrimų metodus – vyresniojo mokslo darbuotojo(1,0 et. ir 1,0 et.) pareigoms eiti ir gerai išmanyti galvos smegenų navikų etiopatogenezės mechanizmus ir genetinių biožymenų reikšmę neuroonkologinių ligų baigtims – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,125 et.) pareigoms eiti Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje. 7. Darbo patirtis atliekant gyvūnų spermos kokybės, lytinių hormonų ir reprodukcinių rodiklių vertinimą – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje. 8. Darbo patirtis dėstant Ląstelės biologijos, Parazitologijos ir Genetikos dalykus lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute. 9. Darbo patirtis dėstant lietuvių ir anglų kalbomis Gyvulininkystės technologijos, Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos ir Gyvūnų mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programose akvakultūros ir kinologijos srityje – lektoriaus pareigoms eiti Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 26 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 

Slaugos fakultete:

 • Vadovo Sporto institute.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 26 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


 

 • Farmacijos fakulteto dekano,
 • Visuomenės sveikatos fakulteto dekano.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakultetų dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus, (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro) leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 26 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


Medicinos akademijoje:


 

Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) ir 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dėstant bendrąją, neorganinę chemiją ir toksikologiją farmacijos specialistams – docento pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo otorinolaringologo – docento pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje ir gydytojo vaikų pulmonologo – lektoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje. 3. Darbo patirtis dėstant Raidos psichologijos dalyką, mokslinių tyrimų vykdymo ir dalyvavimo tarptautiniuose tyrimuose bei konferencijose patirtis – docento pareigoms eiti; darbo patirtis dėstant Kognityviosios psichologijos dalyką, psichofiziologijos mokslinių tyrimų (psichologijos ryšys su fiziologiniais žmogaus organizmo parametrais) ir tarptautinė patirtis (stažuotės užsienyje, licencijuotų programų sertifikatai) – lektoriaus 0,5 et. pareigoms eiti ir Sveikatos psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, darbo patirtis dėstant Ugdymo psichologijos dalyką, vaikų ir paauglių psichologijos ugdymo praktinio darbo patirtis – lektoriaus 0,5 et. pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 5 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


Medicinos akademijoje:


 

Farmacijos fakultete:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės farmacijos katedros Farmacinių technologijų laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Histologijos ir embriologijos katedroje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Infekcinių ligų klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Nefrologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Pulmonologijos klinikoje,
 • 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Geriatrijos klinikoje,
 • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje,
 • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Slaugos ir rūpybos katedroje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) ir 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.

Elgesio medicinos institute:

 • 3 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – psichologija ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Psichosomatinių tyrimų laboratorijoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Klinikinės kardiologijos laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biofizika) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) ir 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Populiacinių tyrimų laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija) Vaistinių taikinių histopatologijos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 

Veterinarijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis vykdant biofarmacinius mokslinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Klinikinės farmacijos katedros Farmacinių technologijų laboratorijoje. 2. Darbo patirtis: atliekant molekulinės biologijos, genetinius ir epigenetinius mokslinius tyrimus; pilvo chirurgijos ir / ar gastroenterologijos srityje – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje. 3. Gebėti skaityti visą Histologijos ir embriologijos paskaitų kursą, mokėti histologinės technikos, mikroskopavimo, histomorfometrijos principus – docento pareigoms eiti Histologijos ir embriologijos katedroje. 4. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: infekcinių ligų gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Infekcinių ligų klinikoje, gydytojo nefrologo – profesoriaus pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje, gydytojo pulmonologo – profesoriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, gydytojo radiologo – lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, gydytojo širdies chirurgo – lektoriaus pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje, gydytojo vaikų gastroenterologo – lektoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje, gydytojo endodontologo – lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje, gydytojo geriatro – lektoriaus pareigoms eiti Geriatrijos klinikoje, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo – asistento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje, gydytojo vaikų pulmonologo ar alergologo – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 5. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis, gebėjimas dėstyti lietuvių ir anglų kalbomis Medicinos fakulteto studentams, patirtis rengiant mokomąsias metodines priemones – asistento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 6. Gebėti dėstyti Slaugos edukologiją, Chirurginę slaugą ir Paliatyvinę slaugą – asistento pareigoms eiti Slaugos ir rūpybos katedroje. 7. Darbo patirtis atliekant gyvenimo kokybės mokslinius tyrimus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 8. Darbo patirtis dėstant Aplinkos medicinos, Sveikos mitybos ir jos priežiūros, Sveikatos edukologijos dalykus farmacijos, medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir veterinarijos fakultetų studentams, probleminio mokymo sritis medicinos fakulteto studentams – lektoriaus pareigoms eiti, darbo patirtis dėstant Edukologijos pagrindų ir sveikatos ekologijos dalykus medicinos, odontologijos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams – asistento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 9. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis dėstant Medicinos etiką, Bioetiką ir Farmacinę etiką pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studentams – docento pareigoms eiti Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje. 10. Sveikatos priežiūros kokybės vadybos ir pacientų saugos užtikrinimo pedagoginė darbo patirtis – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje. 11. Turėti perfuzininko (dirbtinės kraujo apytakos) specialisto pažymėjimą – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorijoje. 12. Darbo patirtis atliekant plyšinių jungčių elektrinio laidumo matavimus, eksperimentų metu gautų duomenų apdorojimas, laboratorijoje naudojamų ląstelių kultūrų kultivavimo, kriokonservavimo, naudojamų tirpalų ir mitybinių terpių paruošimo žinios ir praktinė patirtis – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijoje. 13. Tarpląstelinės sąveikos ir/arba elektrofiziologinių tyrimų metodų žinios, matematinio modeliavimo metodų taikymas aprašant biologines sistemas ir fiziologinius procesus, programavimo pagrindai ir skaitinių metodų taikymas panaudojant Matlab, C++ ar kt. programavimo kalbas – mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir darbo patirtis atliekant tarpląstelinės sąveikos tyrimus elektrofiziologijos metodais, programavimo kalbų Java,C#, Matlab, C++ mokėjimas – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje. 14. Darbo patirtis dirbant su galvos smegenų insulto registru ir atliekant širdies ir kraujagyslių sistemos epidemiologinius tyrimus, gebėti verifikuoti galvos smegenų insulto atvejus vadovaujantis MONICA protokolu, gebėti atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir darbo patirtis dirbant su galvos smegenų registru, gebėti verifikuoti galvos smegenų insulto atvejus vadovaujantis MONICA protokolu, gebėti atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 15. Mokėti dirbti su ION torrent S5 sekoskaitos sistema, turėti medicinos genetiko magistro laipsnį. – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Vaistų taikinių histopatologijos laboratorijoje. 16. Darbo patirtis dėstant smulkiųjų gyvūnų neužkrečiamąsias ligas, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – profesoriaus pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje. 17. Darbo patirtis atliekant gyvūnų spermos kokybės, lytinių hormonų ir biocheminių rodiklių vertinimą – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 

Farmacijos fakultete:

 • Vedėjo Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • Vadovo Odos ir venerinių ligų klinikoje,
 • Vadovo Radiologijos klinikoje,
 • Vadovo Vaikų chirurgijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 

 

 

 SUSIJĘ REGLAMENTAI