Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 mokslo darbuotojų (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos instituto Fiziologijos ir farmakologijos tyrimų laboratorijoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biofizika) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Mokslinio darbo patirtis: regeneracinės medicinos srityje, panaudojant raumeninės kilmės kamienines ląsteles – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti; tyrinėjant renino – angiotenzino sistemos kaskadų patofiziologines funkcijas virškinimo sistemos sutrikimų ir cukrinio diabeto fone – mokslo darbuotojo pareigoms (0,25 et.) eiti; ir ląstelių kultūrų, imunocitochemijos ir tėkmės citometrijos srityje, uždegiminių procesų valdyme ir audinių bei organų sistemų imunologijoje – mokslo darbuotojo (0,125 et.) pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos instituto Fiziologijos ir farmakologijos tyrimų laboratorijoje.

2. Turėti galiojančią gydytojo onkologo radioterapeuto medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje.

3. Gebėti atlikti baltymų struktūrinį modeliavimą bei turėti patirties atliekant eksperimentinius tyrimus, naudojant „patch-clamp“ ir fluorescencinės mikroskopijos įrangą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga „Lietuvos sveikatos mokslų universitetas“, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje,
 • 2 mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

 • 2 asistentų (1,0 et. ir 0,4 et., mokslo kryptis – medicina) Bendrosios chirurgijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,35 et., mokslo kryptis – medicina) Ekstremaliosios medicinos katedroje,
 • 2 profesorių (1,0 et. ir 0,258 et., mokslo kryptis – medicina) Gastroenterologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos traumatologijos klinikoje,
 • 2 asistentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1, 0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija) Ortodontijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – psichologija) ir 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos psichologijos katedroje,
 • 1 mokslo darbuotojo ( 1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 1 profesoriaus ( 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Mokslinio darbo patirtis atliekant vaistinių augalinių žaliavų cheminės sudėties tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje.

2. Mokslinio darbo patirtis vaistų technologijos srityje – mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti; mokslinio darbo patirtis biofarmacinių tyrimų srityje – mokslo darbuotojo (0,5 et.) pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

3. Turėti galiojančią gydytojo chirurgo medicinos praktikos licenciją – asistento pareigoms eiti Bendrosios chirurgijos klinikoje.

4. Darbo arba dėstymo patirtis ekstremaliosios medicinos srityje – lektoriaus pareigoms eiti Ekstremaliosios medicinos klinikoje.

5. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo – profesoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – docento pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; gydytojo ortopedo traumatologo – docento pareigoms eiti Ortopedijos traumatologijos klinikoje; gydytojo psichiatro – asistento pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje; šeimos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje; gydytojo ortodonto – profesoriaus ir lektoriaus pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje.

6. Ne mažesnė kaip penkerių metų darbo patirtis dėstant mokslinių tyrimų metodologijos ir kiekybinės analizės dalykus, vadovaujant I ir II pakopų psichologijos ir visuomenės sveikatos krypčių baigiamiesiems darbams, gebėjimas dėstyti užsienio studentams anglų kalba – profesoriaus pareigoms eiti, ir ne mažesnė kaip penkerių metų darbo patirtis dėstant socialinę ir organizacinę psichologiją I ir II pakopos universitetinių studijų studentams, gebėjimas dėstyti užsienio studentams anglų kalba – docento pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

7. Patirtis atliekant alkoholio ir tabako žalos vertinimo, neapskaityto alkoholio tyrimus; patirtis sveikatos technologijų vertinimo srityje – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

8. Patirtis mikrobiologijos srityje – profesoriaus pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

9. Patirtis dėstant Onkogenetiką, Genetiką Žmogaus reprodukcinės sveikatos ir klinikinių studijų pagrindų bei Judėjimo moduliuose, gebėti dėstyti lietuvių ir anglų kalbomis, turėti patirties molekulinės genetikos srityje – profesoriaus pareigoms eiti; patirtis dėstant Ląstelės biologiją, Parazitologiją, Genetiką – lektoriaus pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 12 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • Vadovo Urologijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. spalio 29 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmakognozijos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 2 lektorių (1,0 et., mokslo kryptis – biologija ir 1,0 et., mokslo kryptis – biofizika) Biochemijos katedroje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Bendrosios chirurgijos klinikoje,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Endokrinologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Urologijos klinikoje,
 • 2 asistentų (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Skubiosios medicinos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – Slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – filosofija) Bioetikos katedroje.

Neuromokslų institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,7 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos laboratorijoje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – psichologija) Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje),
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Toksikologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/15718/lsmu_kvalifikaciniuiratestacijosreikalavimutvarka.pdf.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Pedagoginio darbo patirtis dėstant Farmacinę botaniką ir farmakognoziją Farmacijos fakulteto studentams, mokslinio darbo patirtis atliekant vaistinių augalinių žaliavų cheminės sudėties tyrimus – profesoriaus pareigoms eiti Farmakognozijos katedroje.

2. Ne mažesnė kaip penkerių metų pedagoginio darbo patirtis, gilios socialinės farmacijos žinios, gebėjimas dėstyti anglų kalba – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

3. Patirtis dėstant Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, probleminio mokymo ir mokslinio darbo patirtis – lektoriaus pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute.

4. Gebėti laisvai komunikuoti anglų kalba darbinėje aplinkoje ir taikyti molekulinės biologijos ir neurobiologijos žinias probleminiam mokymui lektoriaus pareigoms (mokslo kryptis – biologija) eiti, gebėti integruoti biofizikinių ir biocheminių procesų principus probleminių studijų procese – lektoriaus pareigoms (mokslo kryptis – biofizika) eiti Biochemijos katedroje.

5. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: abdominalinės chirurgijos gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti Bendrosios chirurgijos klinikoje, gydytojo endokrinologo – docento pareigoms eiti Endokrinologijos klinikoje, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje, gydytojo urologo – docento pareigoms eiti Urologijos klinikoje, gydytojo anesteziologo reanimatologo – asistento pareigoms eiti Skubiosios medicinos klinikoje, gydytojo krūtinės chirurgo – lektoriaus pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.

6. Turėti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją, gebėti dėstyti Ergoterapijos studijų dalykus lietuvių ir anglų kalbomis studijų programos „Medicina“ studentams, gebėti vadovauti studijų programos „Ergoterapija“ studentų praktinei ir mokslinei veiklai – docento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

7. Darbo patirtis dėstant Profesinę etiką ir Filosofiją Veterinarijos ir Sveikatos mokslų studijų krypčių studentams – lektoriaus pareigoms eiti Bioetikos katedroje.

8. Gebėti taikyti mitochondrijų tyrimų metodus eksperimentinių gyvūnų modeliuose – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biochemijos laboratorijoje.

9. Gebėti vertinti psichikos sutrikimų simptomus, sindromus ir anamnezės duomenis, taikyti klinikines diagnostikos sistemas bei standartizuotus psichikos būsenos vertinimo klausimynus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, ir gerai valdyti pažinimo funkcijų ir asmenybės vertinimo metodus ir taikyti juos praktikoje – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

10. Gebėti taikyti oksidacinio streso vertinimo metodus eksperimentinių gyvūnų modeliuose – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje. 11. Gebėti vertinti toksinių ir būtinųjų mikroelementų įtaką žmonių sveikatai ir eksperimentinių gyvūnų modeliuose – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Toksikologijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 5 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

 

  

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: