Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Slaugos fakultete:

 • Vadovo Geriatrijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. liepos 1 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 2 profesorių (0,25 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Endokrinologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 6 docentų (2 × 0,5 et., 4 × 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,38 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų reabilitacijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai) Gyvūnų mitybos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo medicinos praktikos licenciją ir darbo arba dėstymo patirties: ūminių būklių akušerijos bei nėštumo ir gimdymo patologijos srityse – profesoriaus (0,25 et.) pareigoms, uroginekologijos srityje – profesoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo endokrinologo – profesoriaus pareigoms eiti Endokrinologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – profesoriaus ir lektoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje.

3. Turėti daktaro mokslo laipsnį ir galiojančią gydytojo vaikų odontologo medicinos praktikos licenciją – lektoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

4. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo periodontologo – profesoriaus pareigoms, gydytojo endodontologo – docento pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje.

5. Turėti galiojančią gydytojo vaikų neurologo medicinos praktikos licenciją ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį vaikų raidos sutrikimų ir reabilitacijos srityje – profesoriaus pareigoms eiti Vaikų reabilitacijos klinikoje.

6. Turėti darbo patirties dėstyti Agronomijos ir pašarų analizės, Agrotechnikos, Gyvūnų mitybos, Ekologinių produktų gamybos dalykus Gyvūnų mokslų ir Veterinarijos fakultetų I ir II kursų studentams bei magistrantams, turėti gilias gyvūnų mitybos, pašarų analizės, agronomijos pagrindų, ekologinių produktų gamybos žinias – profesoriaus pareigoms eiti Gyvūnų mitybos katedroje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. liepos 1 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Imunologijos ir alergologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Neurologijos klinikoje,
 • 4 asistentų (3 × 0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje.

Neuromokslų institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biofizika) Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biofizika) Neurofiziologijos laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Oftalmologijos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,7 et., mokslo kryptis – biologija) Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje,
 • mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Toksikologijos laboratorijoje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Elgesio medicinos laboratorijoje (darbo vieta – Kaunas).

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 3 asistentų (2 × 0,5 et. ir 1,0 et, mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti farmacijos krypties daktaro mokslo laipsnį bei patirties dėstyti Farmacinės biotechnologijos dalyką studijų programos „Farmacija“ studentams.

2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo – lektoriaus pareigoms eiti Imunologijos ir alergologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – docento pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo neurologo – profesoriaus pareigoms eiti Neurologijos klinikoje, gydytojo psichiatro – asistento pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje.

3. Gebėti taikyti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biochemijos laboratorijoje; gebėti taikyti gyvųjų audinių funkcionavimo tyrimų metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijoje; gerai valdyti įvairius neuronų tinklų aktyvumo tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neurofiziologijos laboratorijoje; gebėti taikyti akių degeneracinių ligų genetinių žymenų tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Oftalmologijos laboratorijoje; gerai išmanyti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje; gerai valdyti įvairius mikroelementų biožymenų tyrimų metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti, ir gerai valdyti mikroelementų tyrimo induktyviai susietos plazmos masių spektrometru metodą – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Toksikologijos laboratorijoje; puikiai valdyti įvairius galvos smegenų navikų genetinius ir baltymų tyrimų metodus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje; gebėti taikyti priklausomybės ligų genetinių žymenų tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje.

4. Turėti patirties dėstyti Smulkiųjų gyvūnų akušerijos ir ginekologijos bei Smulkiųjų gyvūnų chirurgijos dalykus studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentams, turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją fiziniams asmenims ir klinikinio chirurgo darbo su smulkiaisiais gyvūnais patirties – asistento (0,5 et.) pareigoms eiti; turėti patirties dėstyti Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligų bei Egzotinių gyvūnų ligų dalykus Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis, turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją fiziniams asmenims ir klinikinio darbo su smulkiaisiais gyvūnais patirties – asistento (0,5 et.) pareigoms eiti; turėti patirties dėstyti Veterinarinės epidemiologijos, Smulkiųjų gyvūnų vidaus bei infekcinių ligų dalykus Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis, turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją fiziniams asmenims ir klinikinio darbo su smulkiaisiais gyvūnais patirties – asistento (1,0 et.) pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. birželio 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: