Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 

Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,25 et., darbo pobūdis – onkoginekologija, mokslo kryptis – medicina) ir 1 asistento (0,4 et., darbo pobūdis – bendroji ginekologija, mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Pulmonologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – slauga) Vaikų reabilitacijos klinikoje.

Elgesio medicinos institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Psichosomatinių tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 

Veterinarijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Veterinarinės patobiologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dėstant fizikinę chemiją lietuvių ir anglų kalbomis farmacijos ir biochemijos studijų programų studentams – docento pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo akušerio ginekologo – profesoriaus ir asistento pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, gydytojo pulmonologo – lektoriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, gydytojo vaikų odontologo – profesoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje. 3. Darbo patirtis dėstant veterinarinę epidemiologiją – profesoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos katedroje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. lapkričio 20 d. Personalo tarnybai (I a., 104 kab), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,4 et., darbo pobūdis – bendroji ginekologija, mokslo kryptis – medicina), 2 docentų (0,5 et., darbo pobūdis – bendroji ginekologija ir 0,25 et., darbo pobūdis – onkoginekologija, mokslo kryptis – medicina), 4 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., darbo pobūdis – perinatologija; 0,25 et., darbo pobūdis – uroginekologija ir 0,25 et., darbo pobūdis – onkoginekologija, mokslo kryptis – medicina) ir 1 asistento (0,25 et., darbo pobūdis – akušerija, mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Anesteziologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Chirurgijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Imunologijos ir alergologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 2 profesorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – odontologija) Ortodontijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


 

Veterinarijos fakultete:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo anesteziologo reanimatologo – profesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje, abdominalinės chirurgijos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje, laboratorinės medicinos gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti ir gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo – asistento pareigoms eiti Imunologijos ir alergologijos klinikoje, gydytojo ortodonto – profesoriaus pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje. 2. Darbo patirtis atliekant gyvūnų spermos kokybės, lytinių hormonų ir reprodukcinių rodiklių vertinimą – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. lapkričio 6 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 

Medicinos fakultete:

 • Vedėjo Ekstremaliosios medicinos katedroje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. lapkričio 6 d. Personalo tarnybai, (I a., kab. Nr. 104) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 

 • Medicinos fakulteto dekano,
 • Neuromokslų instituto direktoriaus.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakultetų dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto / instituto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus, (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. lapkričio 6 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270. 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: