Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – chemija) Biochemijos katedroje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – matematika) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje,
 • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Histologijos ir embriologijos katedroje,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – edukologija) Kalbų ir edukacijos katedroje, docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Akių ligų klinikoje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vidaus ligų klinikoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Klinikinės kardiologijos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dėstant Farmacijos darbo organizavimo dalyką ir gebėti vesti praktikos darbus studentams – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje. 2. Darbo patirtis organizuojant ir dėstant (lietuvių ir anglų kalbomis) maisto chemijos krypties dalykus Biomedicinos srities studijų programose – docento pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 3. Darbo patirtis dėstant aukštosios matematikos, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pagrindų kursus lietuvių ir anglų kalbomis. Mokėti dirbti statistinės analizės programomis (MS Excel, SPSS) ir taikyti šias programas biomedicininių duomenų analizei, gebėti interpretuoti gautus rezultatus ir pateikti išvadas; konsultuoti doktorantus ir studentus matematikos ir statistikos klausimais – lektoriaus pareigoms eiti Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje 4. Gebėti vesti Histologijos ir embriologijos praktikos darbus Medicinos fakulteto I, II ir III kursų studentams; išmanyti histologinę techniką – asistento pareigoms eiti Histologijos ir embriologijos katedroje. 5. Darbo patirtis dėstant Studijų įvado dalyką lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje. 6. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – docento pareigoms eiti Akių ligų klinikoje, vidaus ligų gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje ir gydytojo kardiologo – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorijoje. 7. Darbo patirtis atliekant molekulinės genetikos tyrimus – genotipavimą tikro laiko PGR metodu; genų raiškos tyrimus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270. 

 


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • Vedėjo Histologijos ir embriologijos katedroje,
 • Vadovo Imunologijos ir alergologijos klinikoje,
 • Vadovo Pulmonologijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • Vadovo Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 

 • Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekano,

Medicinos akademijoje:


 

 • Farmacijos fakulteto dekano,
 • Slaugos fakulteto dekano,
 • Visuomenės sveikatos fakulteto dekano.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakultetų dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto / Tarptautinių ryšių ir studijų centro veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270

 

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 

Farmacijos fakultete:

 • 2 profesorių (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) ir 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmakognozijos katedroje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Ekstremaliosios medicinos katedroje,
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – matematika) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Neurochirurgijos klinikoje,
 • 2 profesorių (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Neurologijos klinikoje,
 • 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje.

Kardiologijos institute:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Populiacinių tyrimų laboratorijoje.

Neuromokslų institute:

 • 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija) Neurotoksikologijos laboratorijoje,
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 

Gyvulininkystės technologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) ir 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarinė medicina) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Gyvulininkystės institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,8 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriuje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis, dėstant Farmacijos fakulteto studentams, ir mokslinio darbo patirtis atliekant: vaistinių augalinių žaliavų fitocheminę analizę (profesoriaus 1,0 et. ir docento) ir gamtinių junginių biologinio poveikio tyrimus (profesoriaus 0,5 et.) pareigoms eiti – Farmakognozijos katedroje. 2. Gebėti dėstyti Biofarmacijos studijų dalyką ir turėti patirties vykdant mokslinius biofarmacijos srities tyrimus – profesoriaus pareigoms eiti Klinikinės farmacijos katedroje. 3. Darbo patirtis dėstant patologinės fiziologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, mokslinio darbo patirtis – lektoriaus pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute. 4. Darbo ir dėstymo patirtis ekstremaliosios medicinos srityje – dėstytojų pareigoms eiti Ekstremaliosios medicinos katedroje. 5. Darbo patirtis dėstant aukštosios matematikos, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pagrindų kursus. Mokėti dirbti kompiuterinio programomis (MS Excel, SPSS) ir taikyti šias programas biomedicininių duomenų statistinei analizei, gebėti interpretuoti gautus rezultatus ir pateikti išvadas; konsultuoti doktorantus ir studentus statistinės duomenų analizės klausimais – profesoriaus pareigoms eiti Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje. 6. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo neurochirurgo – docento pareigoms eiti Neurochirurgijos klinikoje, gydytojo vaikų neurologo (profesoriaus 1,0 et.), gydytojo neurologo – (docento ir profesoriaus 0,5 et.) pareigoms eiti Neurologijos klinikoje, šeimos gydytojo – lektorių pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo periodontologo – asistento pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje. 7. Darbo patirtis: dėstant Darbo medicinos, Profesinės sveikatos priežiūros, Darbuotojų saugos ir sveikatos dalykus Medicinos, Visuomenės sveikatos, Odontologijos, Veterinarijos ir Farmacijos fakultetų studentams, Darbuotojų sveikatos priežiūrą ir ergonomiką visuomenės sveikatos magistrantams – lektoriaus pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 8. Darbo patirtis dirbant išeminės širdies ligos registre ir atliekant širdies ir kraujagyslių sistemos epidemiologinius tyrimus, gebėti verifikuoti išeminės širdies ligos atvejus vadovaujantis MONICA protokolu, gebėti koduoti ir vertinti elektrokardiogramas vadovaujantis Minesotos kodu, gebėti atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 9. Gerai valdyti ir gebėti taikyti įvairius toksinių ir būtinųjų mikroelementų tyrimų žmogaus ir eksperimentinių gyvūnų bioterpėse metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neuromokslų instituto Neurotoksikologijos laboratorijoje. 10. Gerai valdyti ir gebėti taikyti galvos smegenų navikų įvairius genetinius ir baltymų raiškos tyrimų metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje. 11. Gerai valdyti ir gebėti taikyti mitochondrijų tyrimų metodus atliekant įvairius nervų sistemos ligų tyrimus – Neuromokslų instituto Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje. 12. Darbo patirtis dėstant: Gyvulininkystės technologijos, Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos, Gyvūnų mokslo bakalauro ir magistrantūros bei zootechnikos krypties studijų programose, mokslinių tyrimų patirtis analizuojant gyvūnų produktyvumą ir produkcijos kokybę, tarptautinė patirtis tobulinant įgūdžius ir kompetenciją (profesoriaus pareigoms eiti); Gyvulininkystės technologijos, Veterinarinės medicinos, Gyvūnų mokslo bakalauro ir magistrantūros bei zootechnikos krypties studijų programose; tarptautinė patirtis tobulinant praktinius įgūdžius ir kompetencijas (docento pareigoms eiti) – Gyvūnų auginimo technologijų institute. 13. Darbo patirtis dėstant stambiųjų gyvūnų vidaus ligas, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270

 SUSIJĘ REGLAMENTAI