Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje,
 • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,65 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – fizika) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., darbo pobūdis – bendroji ginekologija, mokslo kryptis – medicina), 1 docento (0,4 et., darbo pobūdis – nėštumo patologija, mokslo kryptis – medicina) ir 3 asistentų (3 po 0,25 et., darbo pobūdis – akušerija, mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Chirurgijos klinikoje,
 • 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Sporto institute.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.

Kardiologijos institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Populiacinių tyrimų laboratorijoje,
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Maisto saugos ir kokybės katedroje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Veterinarinės patobiologijos katedroje,
 • 2 lektorių (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Gyvulininkystės technologijos fakultete:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) ir 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Darbo arba mokslinės veiklos patirtis vykdant mokslinius farmacijos tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje.

2. Darbo patirtis dėstant Farmacinę analizę ir Analizinę chemiją lietuvių ir anglų kalbomis studijų programos „Farmacija“ studentams – asistento pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

3. Gilios farmacinių technologijų srities žinios – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

4. Darbo patirtis dėstant Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, vadovavimo doktorantams ir magistrantams patirtis, mokslinio darbo patirtis – profesoriaus pareigoms eiti ir darbo patirtis dėstant Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, probleminio mokymo patirtis sistemoje, mokslinio darbo patirtis – lektoriaus pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute.

5. Pedagoginio darbo patirtis dėstant Medicinos ir sveikatos fiziką ir vedant praktinius darbus lietuvių ir anglų kalbomis; pageidautina, kad pretendentas turėtų žmogaus fiziologijos ir anatomijos pradmenis – lektoriaus pareigoms eiti Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje.

6. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo akušerio ginekologo – profesoriaus, docento ir asistento pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, abdominalinės chirurgijos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje, gydytojo kardiologo – lektoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo radiologo – profesoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, šeimos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

7. Darbo patirtis dėstant Sporto traumatologiją ir Sporto mediciną studijų programų „Medicina“ ir „Slauga“ studentams, gebėjimas vadovauti mokslinei ir praktinei studentų veiklai – profesoriaus pareigoms eiti Sporto institute.

8. Ne trumpesnė kaip 5 metų sveikatos priežiūros valdymo ir lyderystės pedagoginė patirtis – profesoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje.

9. Gebėti atlikti: DNR ir RNR išskyrimą iš kraujo ir audinių, genotipavimą tikrojo laiko PGR metodu, genų raiškos tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

10. Darbo patirtis vykdant vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Populiacinių tyrimų laboratorijoje.

11. Darbo patirtis dirbant su pirminėmis ląstelių kultūromis, būti gerai įvaldžiusiam biocheminius ląstelių metodus (imonocitochemijos, Western Blot, chromatografinės analizės, tėkmės citometrijos ir kt.), gebėti atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorijoje.

12. Darbo patirtis dėstant Veterinarinę higieną lietuvių ir anglų kalbomis vientisųjų studijų programų studentams, mikotoksinų tyrimų patirtis – docento pareigoms eiti Maisto saugos ir kokybės katedroje.

13. Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis dėstant Bendrosios ir specialiosios patologijos studijų dalykus Veterinarijos fakulteto studentams – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos katedroje.

14. Darbo patirtis: dėstant Smulkiųjų gyvūnų propedeutiką, Gyvūnų reprodukciją bei sveikatingumą, lavinant VM studentų praktinius įgūdžius bei klinikinę praktiką; turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti ir patirtis dėstant Veterinarijos farmakologijos ir farmacijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, paviršinių vaistų kūrimo ir gamybos patirtis; turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti Smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

15. Darbo patirtis atliekant regos sistemos psichofizikinius eksperimentus ir regimojo suvokimo procesų matematinį modeliavimą – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, ir darbo patirtis atliekant regos sistemos psichofizikinius eksperimentus ir sudarant eksperimentinės kompiuterinės įrangos paketus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. vasario 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr.  104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • Vadovo Farmacinių technologijų institute.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. vasario 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:
• 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijoje,
• 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Gastroenterologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:
• 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Neuromokslų institute:
• 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (0,75 et., mokslo kryptis – psichologija ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Patirtis atliekant genetikos tyrimus, gebėti atlikti genetinių tyrimų statistinę duomenų analizę – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijoje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo – profesoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje. 3. Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, gebėjimas vadovauti studijų programos „Kineziterapija“ studentų praktinei bei mokslinei veiklai, darbo patirtis dėstant studijų programos „Kineziterapija“ studijų dalykus (Neurologinių ligonių kineziterapija, Ortopedinių ir traumatologinių ligonių kineziterapija, Kineziterapija vandenyje), magistrantūros programoje „Sveikatinimas ir reabilitacija“ (Informacinės ir komunikacinės technologijos kineziterapijoje), Medicinos fakulteto V kurso studentams (Nervų sistemos ligų klinikinis modulis) – lektoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 4. Gerai valdyti pažintinių funkcijų ir asmenybės vertinimo metodus ir juos taikyti praktikoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) pareigoms eiti, ir mokėti vertinti reabilitacijos efektyvumą širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.) pareigoms eiti Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. vasario 12 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • Vedėjo Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • Vadovo Gastroenterologijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. sausio 22 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekano pareigas 5-erių metų kadencijai.


 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Tarptautinių ryšių ir studijų centro veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus, (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. sausio 22 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 2 docentų (1,0 et., mokslo kryptis – biologija ir 0,65 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje,
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vidaus ligų klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Patirtis: Fiziologijos, probleminio mokymo dėstymo, mokslinio darbo patirtis – docento (1,0 et.) ir Farmakologijos lietuvių ir anglų kalbomis, probleminio mokymo dėstymo, mokslinio darbo patirtis – docento (0,65 et.) pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo otorinolaringologo – docento pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje, vidaus ligų gydytojo – docento pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje. 3. Darbo patirtis dėstant Stambiųjų gyvūnų vidaus ligas, turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį dirbant su atrajotojais, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – profesoriaus pareigoms eiti ir darbo patirtis dėstant Stambiųjų gyvūnų propedeutiką, hematologo-toksikologo kvalifikacija, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. sausio 22 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270

 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: