Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje,

Slaugos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Geriatrijos klinikoje,

Kardiologijos institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) Ląstelių kultūrų laboratorijoje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) Membranų biofizikos laboratorijoje;

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti galiojančią gydytojo genetiko medicinos praktikos licenciją ir darbo bei dėstymo patirties prenatalinės genetinės diagnostikos srityje – docento pareigoms eiti Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje.

2. Turėti galiojančią gydytojo geriatro medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Geriatrijos klinikoje.

3. Gebėti atlikti eksperimentinius tyrimus naudojant „patch-clamp“ ir fluorescencinės mikroskopijos įrangą – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Ląstelių kultūrų laboratorijoje.

4. Išmanyti širdies ląstelių joninių srovių reguliavimo bei širdies ritmo sutrikimų mechanizmus, turėti specialiomis duomenų apdorojimo programomis, registravimo metodais darbo patirties – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Membranų biofizikos laboratorijoje.

5. Turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją ir patirties dėstyti: Smulkiųjų gyvūnų užkrečiamąsias bei endokrinines ligas Veterinarijos fakulteto studentams – lektoriaus pareigoms eiti; Smulkiųjų gyvūnų gastroenterologines ir šalinimo sistemos ligas lietuvių ir anglų kalbomis studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentams – asistento pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 2 profesorių (0,5 et. ir 0,4 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 lektorių (0,4 et. ir 0,3 et., mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Fiziologijos ir farmakologijos institute,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,

Odontologijos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje,

Slaugos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – teisė) Sveikatos vadybos katedroje,
 • 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, ir 0,5 et., mokslo kryptis – matematika) Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti galiojančią gydytojo akušerio ginekologo medicinos praktikos licenciją ir darbo arba dėstymo patirties: onkoginekologijos srityje – profesoriaus pareigoms eiti (0,5 et.); moters dubens dugno raumenų patologijos srityje – profesoriaus pareigoms eiti (0,4 et.); didelės rizikos gimdymo patologijos srityje – lektoriaus pareigoms eiti (0,4 et.); endokrininės ginekologijos srityje – lektoriaus pareigoms eiti (0,3 et.) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

2. Turėti Fiziologijos dalyko dėstymo bei mokslinio darbo srityje patirties – asistento pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute.

3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo radiologo – docento pareigoms eiti Radiologijos klinikoje; gydytojo odontologo ortopedo – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

4. Turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, darbo patirties dėstant Kineziterapijos studijų dalykus bei gebėti vadovauti kineziterapijos studentų praktinei ir mokslinei veiklai – docento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

5. Turėti teisininko kvalifikaciją ir darbo patirties dėstant Medicinos teisės ir Teisės pagrindų dalykus – asistento pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje.

6. Turėti darbo tarptautiniuose projektuose, mokslinės informacijos sklaidos veiklose, stebėsenos tyrimų vykdymo patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms (mokslo kryptis – visuomenės sveikata) pareigoms eiti; gebėti taikyti, adaptuoti esamus ir kurti naujus statistinius, algebrinius ir kitus matematinius modelius medicinos, visuomenės sveikatos srityje – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms (mokslo kryptis – matematika) pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 3 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 mokslo darbuotojų (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos ir farmakologijos instituto Fiziologijos ir farmakologijos tyrimų laboratorijoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biofizika) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Mokslinio darbo patirtis: regeneracinės medicinos srityje, panaudojant raumeninės kilmės kamienines ląsteles – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti; tyrinėjant renino – angiotenzino sistemos kaskadų patofiziologines funkcijas virškinimo sistemos sutrikimų ir cukrinio diabeto fone – mokslo darbuotojo pareigoms (0,25 et.) eiti; ir ląstelių kultūrų, imunocitochemijos ir tėkmės citometrijos srityje, uždegiminių procesų valdyme ir audinių bei organų sistemų imunologijoje – mokslo darbuotojo (0,125 et.) pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos instituto Fiziologijos ir farmakologijos tyrimų laboratorijoje.

2. Turėti galiojančią gydytojo onkologo radioterapeuto medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje.

3. Gebėti atlikti baltymų struktūrinį modeliavimą bei turėti patirties atliekant eksperimentinius tyrimus, naudojant „patch-clamp“ ir fluorescencinės mikroskopijos įrangą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga „Lietuvos sveikatos mokslų universitetas“, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje,
 • 2 mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

 • 2 asistentų (1,0 et. ir 0,4 et., mokslo kryptis – medicina) Bendrosios chirurgijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,35 et., mokslo kryptis – medicina) Ekstremaliosios medicinos katedroje,
 • 2 profesorių (1,0 et. ir 0,258 et., mokslo kryptis – medicina) Gastroenterologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos klinikoje,
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos traumatologijos klinikoje,
 • 2 asistentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1, 0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija) Ortodontijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – psichologija) ir 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos psichologijos katedroje,
 • 1 mokslo darbuotojo ( 1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 1 profesoriaus ( 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 105-05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Mokslinio darbo patirtis atliekant vaistinių augalinių žaliavų cheminės sudėties tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje.

2. Mokslinio darbo patirtis vaistų technologijos srityje – mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti; mokslinio darbo patirtis biofarmacinių tyrimų srityje – mokslo darbuotojo (0,5 et.) pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

3. Turėti galiojančią gydytojo chirurgo medicinos praktikos licenciją – asistento pareigoms eiti Bendrosios chirurgijos klinikoje.

4. Darbo arba dėstymo patirtis ekstremaliosios medicinos srityje – lektoriaus pareigoms eiti Ekstremaliosios medicinos klinikoje.

5. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo – profesoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – docento pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; gydytojo ortopedo traumatologo – docento pareigoms eiti Ortopedijos traumatologijos klinikoje; gydytojo psichiatro – asistento pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje; šeimos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje; gydytojo ortodonto – profesoriaus ir lektoriaus pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje.

6. Ne mažesnė kaip penkerių metų darbo patirtis dėstant mokslinių tyrimų metodologijos ir kiekybinės analizės dalykus, vadovaujant I ir II pakopų psichologijos ir visuomenės sveikatos krypčių baigiamiesiems darbams, gebėjimas dėstyti užsienio studentams anglų kalba – profesoriaus pareigoms eiti, ir ne mažesnė kaip penkerių metų darbo patirtis dėstant socialinę ir organizacinę psichologiją I ir II pakopos universitetinių studijų studentams, gebėjimas dėstyti užsienio studentams anglų kalba – docento pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

7. Patirtis atliekant alkoholio ir tabako žalos vertinimo, neapskaityto alkoholio tyrimus; patirtis sveikatos technologijų vertinimo srityje – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

8. Patirtis mikrobiologijos srityje – profesoriaus pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

9. Patirtis dėstant Onkogenetiką, Genetiką Žmogaus reprodukcinės sveikatos ir klinikinių studijų pagrindų bei Judėjimo moduliuose, gebėti dėstyti lietuvių ir anglų kalbomis, turėti patirties molekulinės genetikos srityje – profesoriaus pareigoms eiti; patirtis dėstant Ląstelės biologiją, Parazitologiją, Genetiką – lektoriaus pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 12 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

  

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: