Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,75 et., mokslo kryptis – biologija) Onkologijos institute,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Anesteziologijos klinikoje,
 • 1 profesoriaus (0,625 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Pulmonologijos klinikoje,
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje,
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Sporto institute,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje,
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Gilios Socialinės farmacijos žinios – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

2. Molekulinės biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, darbo patirtis atliekant genetinius tyrimus ir tyrimus su ląstelių kultūromis onkologijos srityje – docento pareigoms eiti Onkologijos institute.

3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo anesteziologo reanimatologo – profesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje, gydytojo pulmonologo – profesoriaus ir docento pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, šeimos gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo vaikų gastroenterologo – docento pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje, gydytojo vaikų odontologo – lektoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

4. Darbo patirtis: dėstant dalykus: „Sporto medicinos pagrindai“ ir „Sporto traumatologija“ Medicinos, Kineziterapijos ir Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programose, vadovaujant Medicinos, Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programų studentų baigiamiesiems darbams, turėti sporto medicinos gydytojo kvalifikaciją – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Sporto institute.

5. Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, gebėjimas vadovauti studijų programos „Kineziterapija“ studentų praktinei ir mokslinei veiklai, darbo patirtis dėstant dalykus: „Masažas“, „Terapinių ir chirurginių ligonių kineziterapija“ studijų programoje „Kineziterapija“, „Lėtinių ligų kineziterapija“, „Informacinės ir komunikacinės technologijos kineziterapijoje“ magistrantūros studijų programoje „Sveikatinimas ir reabilitacija“ – lektoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

6. Darbo patirtis dėstant dalykus: „Profesinė sveikata“, „Medikų darbas ir sveikata“, „Darbuotojų sveikatos priežiūra ir ergonomika“ Visuomenės sveikatos fakulteto studentams, „Darbuotojų sauga ir sveikata“ Farmacijos fakulteto studentams, „Profesinės sveikatos priežiūra“ Veterinarijos fakulteto studentams bei probleminį mokymą Medicinos fakulteto studentams – docento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje.

7. Ekspertinio darbo psichikos sveikatos srityje patirtis Europoje ir Lietuvoje, patirtis atliekant vaikų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos tyrimus, mokslo vadovėlių, metodinių priemonių ir intervencinių programų psichikos sveikatos srityje rengimo patirtis – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje.

8. Turėti galiojančią gydytojo kardiologo licenciją, mokėti užrašyti ir analizuoti elektrokardiogramas analizės paketu „Kaunas-Krūvis“ ir užrašyti bei analizuoti elektrokardiogramas signalo vidurkintos EKG analizės paketu, atlikti ir vertinti Holterio stebėsenos tyrimą, atlikti ir vertinti echokardioskopijas, darbo patirtis vykdant vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinius tyrimus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. kovo 23 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Histologijos ir embriologijos katedroje,
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Akių ligų klinikoje,
 • 2 lektorių (0,25 et., darbo pobūdis – onkoginekologija ir 0,25 et., darbo pobūdis – perinatologija; mokslo kryptis – medicina) ir 6 asistentų (2 po 0,25 et., darbo pobūdis – perinatologija, 0,25 et., darbo pobūdis – reprodukcinė medicina, 0,25 et., darbo pobūdis – akušerija, 0,5 et., darbo pobūdis – onkoginekologija ir 0,5 et., darbo pobūdis – reprodukcinė sveikata; mokslo kryptis – medicina) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
 • 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje,
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.

Neuromokslų institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina), 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Elgesio medicinos laboratorijoje (mokslo darbuotojui ir jaunesniajam mokslo darbuotojui darbo vieta – Palangoje),
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Toksikologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Gilios Socialinės farmacijos ir Farmacinės rūpybos žinios, gebėjimas dėstyti anglų kalba – docento pareigoms eiti ir Socialinės farmacijos žinios, gebėjimas dėstyti anglų kalba – asistento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

2. Darbo patirtis dėstant dalykus „Histologija“ ir „Žmogaus histologija ir embriologija“ Medicinos fakulteto I ir II kursų studentams; išmanyti histologinę techniką – asistento pareigoms eiti Histologijos ir embriologijos katedroje.

3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – profesoriaus ir lektoriaus pareigoms eiti Akių ligų klinikoje, gydytojo akušerio ginekologo – lektoriaus ir asistento pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, gydytojo otorinolaringologo – lektoriaus pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje.

4. Darbo patirtis atliekant pagrindinius sveikatos ir švietimo sistemos darbuotojų (gydytojų, slaugytojų ir mokytojų) sveikatos būklės tyrimus, juos analizuojant ir vertinant – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje.

5. Turėti ne trumpesnę kaip 4 metų visuomenės sveikatos bei mokslo tiriamojo darbo rengimo pagrindų pedagoginę patirtį – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje.

6. Gebėti: formuoti psichoneuroendokrininių prognozinių veiksnių įtakos nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams tyrimų kryptį – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, taikyti įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos ir įsisąmoninimu grįsto streso valdymo metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir vertinti klimato veiksnių įtakos pacientų savijautai prognozinę reikšmę – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje.

7. Gebėti dirbti induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos metodu – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Toksikologijos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. balandžio 9 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekano pareigas 5-erių metų kadencijai.


 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus, (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro) leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. balandžio 9 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270. 

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • Vedėjo Farmakognozijos katedroje,
 • Vedėjo Vaistų chemijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. balandžio 9 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.

 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: