Spausdinti

Konkursai pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

  • 2 profesorių (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – edukologija), 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) Kalbų ir edukacijos katedroje,
  • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Intensyviosios terapijos klinikoje,
  • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Skubiosios medicinos klinikoje,
  • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

  • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje,
  • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

  • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje.

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

  • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Gebėti dėstyti: profesinę terminiją lotynų kalba ir edukologijos dalykus (profesoriaus pareigoms eiti), profesinę terminiją lotynų kalba (docento pareigoms eiti), specialybės kalbą ir lietuvių kalbos kultūrą (lektoriaus pareigoms eiti) – Kalbų ir edukacijos katedroje. 2. Darbo patirtis dėstant Intensyviosios terapijos dalykus lietuvių ir anglų kalbomis – lektoriaus pareigoms eiti Intensyviosios terapijos klinikoje. 3. Galiojanti medicinos praktikos licencija (gydytojo anesteziologo reanimatologo – Intensyviosios terapijos klinikoje, gydytojo kardiologo – Skubiosios medicinos klinikoje, gydytojo kraujagyslių chirurgo – Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje, gydytojo vaikų odontologo – Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje) dėstytojo pareigoms eiti. 4. Ergoterapeuto profesinė kvalifikacija, gebėjimas vadovauti ergoterapijos studentų praktinei bei mokslinei veiklai, darbo patirtis dėstant ergoterapijos studijų dalykus studentams – profesoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 5. Darbo patirtis dėstant: Medicinos sociologiją (docento pareigoms eiti), Medicinos filosofiją ir Sveikatos etiką (lektoriaus pareigoms eiti) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje. 6. Darbo patirtis atliekant rektinius mėsinių galvijų tyrimus bei spermos kokybės įvertinimą; mokėti atlikti ultragarsinius lytinių organų tyrimo metodus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

 

Dokumentus pateikti iki 2016 m. lapkričio 14 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270.

 


 


SUSIJĘ REGLAMENTAI