Spausdinti

Konkursai pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

  • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

  • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos katedroje,
  • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Endokrinologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

  • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sporto institute.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje,
  • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – slauga) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dėstant fizikinių-cheminių tyrimų metodus lietuvių ir anglų kalbomis Farmacijos, Biochemijos, Genetikos ir Maisto mokslo studijų programų studentams – lektoriaus pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. 2. Gebėti atlikti biologinių pavyzdžių tyrimus cheminės analizės metodais, laisvai bendrauti anglų kalba edukaciniais ir dalykiniais klausimais – asistento pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 3. Galiojanti medicinos praktikos licencija (gydytojo endokrinologo) – docento pareigoms eiti Endokrinologijos klinikoje. 4. Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija – kineziologija), darbo patirtis dėstant Kineziterapijos, Ergoterapijos, Medicinos, Odontologijos, Visuomenės sveikatos, Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programų dalykus – Asmens sveikatos ugdymas, Kineziologija, Griaučių – raumenų sistemos ligų profilaktika odontologo profesiniame darbe, Judesių atitikties modeliavimas, Fizinės sveikatos ugdymo mokslas – ir vadovaujant Kineziterapijos ir Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programų studentų baigiamiesiems darbams – docento pareigoms eiti Sporto institute. 5. Darbo patirtis – dalyvaujant epidemiologiniuose moksliniuose tyrimuose, rengiant mokslinių tyrimų projektus ir juos vykdant, atliekant vaikų ir jaunimo sveikatos mokslinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 6. Supervizoriaus kvalifikacija, darbo patirtis vykdant integralios pagalbos mokslinius tyrimus ir dėstant dalykus: Socialinis darbas su senyvo amžiaus žmonėmis, Socialinis darbas su bendruomene, Vaiko gerovės sistema, Savanorystė ir socialinis darbas – lektoriaus pareigoms eiti Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2.Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. vasario 13 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 (37) 327270.

 

 SUSIJĘ REGLAMENTAI