Spausdinti

Teikiamos paslaugos

 • gyvulių mėsinių savybių įvertinimas;
 • mėsos fizinių, cheminių, technologinių savybių nustatymas ir įvertinimas;
 • mėsos biologinės vertės nustatymas;
 • cholesterolio (LDL ir HDL) nustatymas mėsoje;
 • įvairių pašarinių priedų panaudojimo efektyvumo bei jų įtakos gyvulių augimo spartai mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei nustatymas;
 • teikiamos konsultacijos galvijų ir avių auginimo, šėrimo bei laikymo klausimais;
 • receptūrų sudarymas paukščiams ir kiaulėms; paukščių lesinimo ir medžiagų apykaitos bandymų vykdymas, kombinuotųjų lesalų, pašarų ir ekskrementų
 • cheminiai tyrimai. Kiaušinių kokybės tyrimai;
 • konsultuoja ir pataria kaip pagaminti daugiau ir geros kokybės pieno, kokią pasirinkti melžimo techniką, kaip apsaugoti karves nuo tešmens ligų,
 • įvertina melžimo įrangos techninį ir sanitarinį stovį, melžimo įrangos eksploataciją;
 • organizuoja respublikines melžėjų varžytuves, moko kaip gaminti geros kokybės pieną pieno supirkėjus, melžėjas, gyvulininkystės specialistus, ūkininkus.