Spausdinti

Apie katedrą

Gyvulininkystės katedroje dirba 9 darbuotojai, iš jų 8 pedagoginio ir 1 pagalbinio personalo. Katedroje dirba 2 profesoriai, 4 docentai ir 2 lektoriai.

 

GTF bakalauro studijose dėstomi dalykai:

Privalomi: Galvijininkystė; Kiaulininkystė; Paukštininkystė; Avininkystė ir ožkininkystė; Žvėrininkystė; Bitininkystė; Melžimo technologija; Arklininkystė; Žuvininkystė.

Pasirenkami:Sraigių auginimas ir veisimas; Miško žvėrių ir paukščių biologija; Alternatyvioji augalininkystė ir gyvulininkystė; Žirgininkystės pagrindai; Smulkiųjų gyvulių selekcija; Melžimo mechanizavimo raida.

Šiose disciplinose studijuojama apie ūkinių gyvūnų auginimą pienui, mėsai bei kitai produkcijai gauti, lesalų ir pašarų ruošimo technologijas, specialiąją gyvūnų mitybą, gyvūnų genetinio potencialo didinimo būdus bei priemones, užtikrinant gaminamos produkcijos kokybę bei gyvulininkystės ūkių rentabilumą. Studentai išmoksta naudoti naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas, atsižvelgiant į ES gyvūnų gerovės, produkcijos kokybės bei aplinkosaugos reikalavimus.

GTF magistrantūros studijose dėstomi dalykai: gyvūnų biotechnologija, bičių produktai ir jų gavybos technologijos, kiaulienos gamybos technologijos, mėsos biochemija ir mėsos perdirbimo technologijos, paukštininkystės produktų kokybė ir jų gamybos technologijos, pieno biochemija ir pieno perdirbimo technologijos, pieno ir galvijienos gamybos technologijos, gyvūnų auginimo technologijų vadyba, alternatyvūs bioverslai, gyvulininkystės verslas.

Magistrai minėtose disciplinose studijuoja apie aukštos kokybės gyvūninių produktų gamybos technologijas, tausojančias aplinką, naujausius biotechnologijos pasiekimus, jų taikymą gamybinėmis sąlygomis, funkcionaliųjų gyvūninių žaliavų kūrimo prielaidas.

 

VF veterinarinės medicinos studijose dėstomi dalykai: gyvūnų auginimo technologijos, melžimo mechanizavimo raida, melžimo technologija, žvėrininkystė.

Studentai studijuoja apie galvijų pieno ir mėsos produkciją, galvijų auginimo, kiaulienos gamybos, kiaušinių ir paukštienos gamybos, avių ir ožkų auginimo technologijas, melžimo įtaką pieno kokybei ir tešmens sveikatingumui, skirtingoms žvėrelių rūšims naudojamus pašarus bei taikomas šėrimo technologijas, kailių ir mėsos gamybos technologijas, Lietuvoje auginamos žuvų rūšis. Žuvų auginimą tvenkiniuose. Karpių veisimo ir auginimo technologijos.

VF veterinarinės maisto saugos studijose dėstomi dalykai: Avienos ir ožkienos pirminė gamyba, Bičių produktai, Galvijienos pirminė gamyba, Kiaulienos pirminė gamyba, Pieno pirminė gamyba, Pirminė kiaušinių ir paukštienos gamyba, Žuvininkystė, šiuolaikiniai analizės metodai ir jų taikymas maisto pramonėje.

Kiaušinių ir paukštienos, kiaulienos, galvijienos, pieno, avienos ir ožkienos pirminės gamybos ir kokybės vertinimas. Bičių produktų gavyba ir kokybė. Žuvų auginimas, žuvų ištekliai, jų apsauga bei gausinimas.