Spausdinti

Prenumeruojamos duomenų bazės

Informuojame, kad dėl prenumeratos procedūrų, reikalingų naujam prenumeravimo laikotarpiui, galima laikina neprieiga prie licenzijuoto turinio. Dėkojame už supratimą.

     
     
AccessMedicine                       
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy    
AdisInsight      
Annual Reviews    
BioMed Central    
BMJ Best Practice     
BMJ Journals Online    
British National Formulary    
CABI (Nutrition and Food Sciences)     
CABI (Descriptions of Fungi and Bacteria)     
Cambridge Journals Online
   
ClinicalKey     
Cochrane Library     
Ebrary*    
   
eBooks on EBSCOhost*      
EBSCO Publishing      
Emerald Management eJournals Collection
   
European Pharmacopoeia    
Henry Stewart Talks
   
HippoEM**    
InCites    
JoVE     
KTU el. knygos     
Lippincott Williams & Wilkins   (prieiga atnaujinama)    
Medline (PubMed)    
Micromedex     
Natural Medicines  (prieiga atnaujinama)    
Nature     
NeoFax and Pediatrics (per Micromedex)    
Oxford Medicine Online  (prieiga atnaujinama)   
Oxford University Press: Oxford journals     
PsycARTICLES (per EBSCOhost    
RADPrimer    
RefWorks      
RoshReview**    
SAGE Journals     
ScienceDirect     
SpringerLink       
Taylor & Francis       
UpToDate  (prieiga atnaujinama)     
Vitae Litera    
Wiley Online Library     
Laisva prieiga prie WOL žurnalų (2016 m.)    
     
     
* - Adobe Digital Edition instaliavimas ir knygų skolinimas (*.avi)

Duomenų bazės suteikia ir mobilią prieigą.

** - Individuali prieiga Skubiosios medicinos rezidentūros studentams.

LSMU BIC prenumeruojami leidiniai.

Bibliotekos ir informacijos centro Kompiuterių salėje (IV-ame aukšte) PC Nr.14 įdiegtas programinės įrangos SPSS Campus Professional Desktop paketas. Programinės įrangos paketas leidžia atlikti išsamų duomenų paruošimą ir statistines analizes. 

 
 

 

Prieiga prie duomenų bazių. Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš LSMU kompiuterių tinklų. Visi LSMU bendruomenės nariai, norintys naudotis prenumeruojamų duomenų bazių informacija ne iš LSMU kompiuterių tinklų, gali pasirinkti bet kurį variantą:

EZproxy. Naudojantis šia paslauga nereikia į savo kompiuterį diegti naujos programinės įrangos (kaip VPN atveju) ar keisti interneto naršyklės nustatymų. LSMU bendruomenės nariai prisijungia LSMU informacijos sistemų vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt , Tel. (8-37) 395803, viet. 1007.

VPNLSMU bibliotekos virtualus tinklas VPN (Virtual Private Network) - tai tinklo paslauga, kurios pagalba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie universiteto kompiuterių tinklo.

Informacijos tvarkymas su RefWorks. RefWorks - tai bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, skirtas mokslininkams, dėstytojams, studentams ir visiems tiems, kurie renka ir kaupia bibliografinę informaciją juos dominančiomis temomis. RefWorks leidžia išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinę informaciją, juos rūšiuoti, redaguoti, atlikti įvestų įrašų paiešką, naudoti juos tekste, sudaryti literatūros sąrašus. Vartotojai gali RefWorks įrankius integruoti į MS Word programą: nuorodas įterpti į tekstą ir rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius. Juo gali naudotis visi LSMU bendruomenės nariai. Organizuojami mokymai RefWorks vartojimo klausimais. RefWorks vartotojo vadovas.

Naudojimasis informacija, nepažeidžiant autorių teisių. Informacija iš prenumeruojamų duomenų bazių turi būti naudojama tik mokslo, studijų ar savišvietos tikslais. Informacija gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spaudinama ir pan.) tik nedideliais kiekiais.Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai, perduoti duomenis tretiesiems asmenims, kelti į internetą ar naudoti komerciniais tikslais. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Žurnalų paieška duomenų bazėse ir duomenų bazių palyginimo sistemos:

CUFTS - žurnalų paieška prenumeruojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse, duomenų bazių palyginimas. Žurnalų paieškai nuoroda Journal Search, žurnalų palyginimui - nuoroda Resource Comparison.

Genamics JournalSeek - žurnalų paieška duomenų bazėse.

Journal Management (EIFL) - EIFL (Electronic Information for Libraries) žurnalų paieškos duomenų bazėse sistema.

Jei nepavyksta prisijungti prie prenumeruojamų duomenų bazių, tai rekomenduojame pasitikrinti, ar naudojate naujausią interneto naršyklės versiją. Jei interneto naršyklė nurodo, kad naudojamo saugumo sertifikato laikas baigėsi, tai patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatyta teisinga data. Jei ne, tai pakeiskite ar sutikite su saugumo išimtimi. Bandykite prisijungti su kita interneto naršykle (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ar kt.).

 

 

 

517_amedicine.png (zoomed, 128x31)

AccessMedicine - klinikinės medicinos informacijos šaltinius apjungianti DB, leidžianti studentams, gydytojams, mokslininkams bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams susipažinti su daugiau kaip 60 pavadinimų vadovėliais ir atlasais, tūkstančiais nuotraukų bei iliustracijų, medicinos diagnostikos priemonėmis, diagnozauru (diagnozių tezauru), ekspertų konsultacijomis, integruota vaistų duomenų baze, įrodymais pagrįstos medicinos naujienomis klinikiniams tyrimams bei klinikinei praktikai. Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų bei per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Registruotiems vartotojams suteikiamos papildomos galimybės.

AccessMedicine vartotojo vadovas. AccessMedicine vadovėliai.

 

aclands-1.png (zoomed, 429x79) 

Acland‘s Video Atlas of Human Anatomy - virš 300 mokomųjų vaizdo įrašų (3D), perteikiančių žmogaus kūno sandarą, anatomines struktūras ir atliekamas funkcijas, žodynas, žinynas, patikros ir kt. priemonės, skirtos anatomijos dėstymui ar mokymui (paskaitose, laboratoriniams darbams ir pan.). Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy.

Acland‘s vartotojo vadovas. Acland‘s vartotojo vadovas (anglų k.).

 

adis.jpg (226x169, 226x54)

 

AdisInsight (Springer) - ekspertų atrinkta ir mokslo įrodymais pagrįsta informacija apie vaistus, vaistų ar veikliųjų medžiagų klinikinį, farmakologinį ir farmakodinaminį poveikį, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bei gretutinę tematiką. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Daugiau apie AdisInsight.

Apie AdisInsight (vaizdo medžiaga), paieška (vaizdo medžiaga).

 

525_arevue2.png (regular, 200x69)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

Annual Reviews - recenzuojamų apžvalginių žurnalų DB. Prenumeruojami tik biomedicinos ir gyvybės mokslų kolekcijos (Biomedical/Life Sciences Collection) žurnalai; pateikiamas didelis jų archyvas. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų bei per LSMU bibliotekos VPN. Žurnalų sąrašas.

Annual Reviews mokymo medžiaga.

 

biomedcentral.gif (226x169, 226x44) 

BioMed Central yra pirmasis STM (Sciene, Technology and Medicine – Mokslo, technologijų ir medicinos ) srities atviros prieigos žurnalų leidėjas. BioMed Central priklauso Springer Science+Business Media, taip pat palaiko SpringerOpen platformą. BioMed Central leidžia 293 žurnalus biologijos, biomedicinos ir medicinos temomis.

BioMed Central vartotojo vadovas.

 

logo-best-practice-free.png (226x169, 226x45) 

BMJ Best Practice - įrodymais pagrįstos klinikinės informacijos ir klinikinių sprendimų paramos priemonė, padedanti sveikatos priežiūros specialistams, mokslininkams, studentams rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinkamiausius, ekspertų rekomenduojamus, diagnostikos, prognozės, prevencijos ir gydymo būdus. Prieiga iš LSMU, kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

BMJ Best Practice vartotojo vadovas.

Mokymo medžiaga studentui.

Mokymo medžiaga gydytojui.

 

bmj1.jpg (regular, 500x295)bmj2.gif (regular, 195x46)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

BMJ Journals Online - visateksčių mokslinių e.žurnalų rinkinys. Žurnalų tematika apima mediciną, sveikatos priežiūrą, klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką, įrodymais pagrįstos medicinos naujienas ir pan. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų bei per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Plačiau apie BMJ Journals OnlineŽurnalų sąrašas.

 

britishformulary.jpg (zoomed, 209x83) 

British National Formulary - Britų nacionalinė farmakopėja: bendrųjų nuostatų ir įteisintų paskelbtų normatyvinių reikalavimų vaistinių medžiagų bei vaistinių preparatų pavadinimams, savybėms, tapatybės nustatymui, grynumui, kiekybiniam nustatymui, laikymo sąlygoms, ženklinimui ir bendriesiems kontrolės metodams vadovas. Farmakopėja skirta gydytojams, farmacininkams bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kuriems aktuali šiuolaikinė informacija apie vaistinių preparatų bei vaistinių medžiagų klinikinį pritaikymą, dozavimą, saugumą, tarpusavio sąveiką ir šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą ir kt. Prieiga 1 vartotojui iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy.

 

cabilogo.jpg (226x169, 226x138) 

CAB International (CABI) - duomenų bazė, aprėpianti žemės ūkio ir miškininkystės mokslų, maisto ir mitybos mokslų, gyvūnų mokslo, veterinarijos, veterinarinės medicinos, aplinkotyros tematiką. Mums prieinamas duomenų bazės turinys: Nutrition and Food Sciences (mitybos ir maisto mokslo bei tapdisciplininių taikomųjų mokslų tematika: santraukos, apžvalgos, visateksčiai dokumentai, naujienos ir kt.), Descriptions of Fungi and Bacteria (autoritetingas informacijos šaltinis apie virš 2000 grybelių, bakterijų bei kitų taksonų rangus). Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų, Kauno klinikų kompiuterių tinklų bei per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Nutrition and Food Sciences vartotojo vadovas. Descriptions of Fungi and Bacteria vartotojo vadovas (vaizdo medžiaga).

 

549_cambridge4.png (226x169, 200x30)

Cambridge Journals Online - virš 50 visateksčių referuojamų žurnalų kolekcija biomedicinos ir veterinarijos mokslų tematika. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų bei per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.

Cambridge Journals Online pagalba.

Cambridge Journals Online mokymo medžiaga.

 

cninick.jpg (200x126, 200x39) 

ClinicalKey - universali, nuolat atnaujinama, klinikiniais įrodymais pagrįsta medicinos duomenų bazė. Tai svarbus informacijos šaltinis  mokslininkams, įvairių specialybių gydytojams ir kitiems medicinos specialistams, studentams. Knygos, monografijos, informaciniai leidiniai, žurnalai, medicinos ir chirurginių procedūrų iliustracijos bei vaizdo įrašai, pacientų mokymo rekomendacijos, informacija apie vaistus bei vaistų sąveiką, klinikinės-praktinės apžvalgos, informacija apie klinikinius atvejus bei klinikinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai, diagnostikos bei gydymo rekomendacijos suteikia galimybę rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinkamiausius diagnostikos bei gydymo būdus. Informacija suskirstyta pagal klinikinės medicinos sritis. Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, EZproxy.

Daugiau apie ClinicalKey.

Plačiau apie ClinicalKey (vaizdo įrašas).

Žurnalų sąrašas.

ClinicalKey el. knygos (xls).

 

550_cohrane5.jpg (226x169, 200x34)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

 

Cochrane Library - pagrindinė Įrodymais pagrįstos medicinos (Evidence-based medicine) duomenų bazė, kurią sudaro visatekstės Kochrano sisteminės apžvalgos, kontroliuojamų tyrimų registras CENTRAL, kitų apžvalgų duomenų bazė DARE, sveikatos technologijų įvertinimo duomenų bazė HTA, ekonominio įvertinimo duomenų bazė NHS EED, Kochrano metodologinių studijų registras ir kt. Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Cochrane Library vartotojo vadovas.

Mokymo medžiaga apie Cochrane Library.

 

ebraryimage_thumb.jpg (376x240, 128x45)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

Ebrary - universalios tematikos visateksčių elektroninių dokumentų duomenų bazė, tiesiogiai bendraujanti su daugiau kaip 450 leidyklų. Skaitmeninio turinio produktai: vadovėliai, knygos, atlasai, ataskaitos, pranešimai bei kiti autoritetingi dokumentai. Prenumeruojamos tik medicinos ir gyvybės mokslų el.knygų kolekcijos (Medicine Collection ir Life Sciences Collection). Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Daugiau apie Ebrary (vaizdo įrašas).

Instrukcija nuotolinei prieigai prie Ebrary. 

Knygų skolinimas iš Ebrary  

 

552_ebooks7.png (376x240, 100x50)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

eBooks on EBSCOhost - duomenų bazėje įvairių mokslo sričių (medicinos, ekonomikos, socialinių mokslų, žemės ūkio ir kt.) el. knygos. Mobili prieiga galima tik turint programą Adobe Digital Edition (siunčiantis programą, vartotojo prašoma prisiregistruoti: suteikiamas Adobe ID) bei prisiregistravus eBook Collection (EBSCO) duomenų bazėje.

eBooks vartotojo vadovas.

Nemokama Adobe Digital Editions programa.

Plačiau apie paslaugą (anglų kalba). Suderinamų mobilių įrenginių sąrašas. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Knygų skolinimasis iš EBSCO  

EBSCO ebooks: paieškaskolinimasisknygos mobiliuose įrenginiuose.

 

617_ebsco7.jpg (regular, 128x50)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

EBSCO Publishing - visateksčių straipsnių DB. Susideda iš kelių DB: Academic Search Complete, Health Source, Medline, Clinical Pharmacology ir kt. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.

EBSCO Publishing pagalba.

EBSCO Publishing mokymo medžiaga.

 

619_regular_emerald_mini.jpg (regular, 200x62)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

Emerald Management eJournals Collection - visatekstė verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų bei gretutinių krypčių mokslinės informacijos duomenų bazė. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.

Emerald Management pagalba.

Emerald mokymo medžiaga.

 

ef.gif (regular, 220x113) 

European Pharmacopoeia - tai vadovas, skirtas įteisintų paskelbtų normatyvinių reikalavimų vaistinių medžiagų bei vaistinių preparatų pavadinimams, savybėms, tapatybės nustatymui, grynumui, kiekybiniam nustatymui, laikymo sąlygoms, ženklinimui ir bendriesiems kontrolės metodams ir kt. Registruotis iš LSMU kompiuterių tinklų. Prieiga 200 vartotojų (100 - vienu metu) iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų. Naršyklė Google Chrome nepalaiko visų funkcijų; prieiga negalima.

Registracijos vadovas.

Vartotojo vadovas.

 

629_200x200_henry_thumb.jpg (zoomed, 128x41)

Henry Stewart Talks - virtualios pasaulinio lygio ekspertų vaizdo ir garso paskaitos bei seminarai biomedicinos ir gyvybės mokslų temomis (Biomedical and Life Sciences Collection). Dalykinėse serijose pateikta daugiau nei 1000 paskaitų, duomenų bazė nuolat atnaujinama ir papildoma naujomis serijomis ir paskaitomis. Galima parsisiųsdinti paskaitų pateiktis. Prieiga tik iš LSMU MA kompiuterių tinklų ir per LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Galima prieiga su slaptažodžiu.

 

hhhhh.jpg (250x170, 250x81) 

HippoEM - interaktyvus mokymosi šaltinis skubiosios medicinos klinikinės praktikos klausimais. Pateikia apie 60 val. vaizdo, garso bei tekstinės informacijos savarankiškam mokymuisi, šimtus aukštos kokybės ABEM (American Board of Emergency Medicine) pavyzdžio klausimų su paaiškinimais ir patarimais praktiniaim darbui. Prie kiekvienos temos yra testas, kurį atlikus sužinomas pateiktų būtinų žinių įsisavinimo lygis. Individuali prieiga Skubiosios medicinos rezidentūros studentams.

 

incites.png (226x169, 154x35) 

InCites - individualizuota, citavimo duomenų paieška bei analize pagrįsta mokslinių tyrimų vertinimo priemonė, leidžianti analizuoti ir vertinti mokslinių tyrimų veiksmingumą, autorių, institucijų, mokslo krypčių, šalių produktyvumą, specializaciją, bendradarbiavimą, įtaką, tendencijas, parengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų (būtina asmeninė registracija).

Plačiau apie InCites. InCites Benchmarking & Analytics youtube kanalas (16 vaizdo įrašų).

Journal Citation Report (InCites platformoje) - žurnalų citavimo duomenys (žurnalo cituojamumo rodikliai, mokslo krypties citavimo rodikliai, dažniausiai cituojami mokslo krypties žurnalai ir kt.), leidžiantys palyginti ir vertinti žurnalus tiek konkrečioje mokslo srityje, tiek kitų mokslų srityse ir kt.

Plačiau apie JCR. JCR youtube kanalas (10 vaizdo įrašų).

Essential Science Indicators (InCites platformoje) - mokslininkų, institucijų, mokslo krypčių, šalių ir kt. vertinimo duomenys.

Plačiau apie ESI. ESI youtube kanalas (8 vaizdo įrašai).

 

jove.jpg (226x169, 226x118) 

JoVE- vaizdo įrašų žurnale virš 2500 straipsnius iliustruojančių vaizdo įrašų, apimančių biologijos, neurologijos, imunologijos, klinikinės medicinos, bioinžinerijos, taikomosios fizikos, chemijos, aplinkotyros, elgsenos (elgesio medicinos) ir kt. mokslų tematiką. Vaizdo įrašų kolekcijose pateikiami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai, formuojami ir tobulinami tyrėjų įgūdžiai, pateikiamos medicininės procedūros bei klinikinių tyrimų metodika, analizuojami mokslinių tyrimų duomenys ir kt. Mums prieinamos Biology, Neuroscience bei Medicine kolekcijos. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy.

JoVE mokymo vadovas.

 

ktu.jpg (376x240, 143x85) 

KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos (vadovėliai, mokymo priemonės, monografijos ir kt.). Prieinamos 87 el. knygos. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų. Knygų sąrašas.

 

630_regular_kluver_mini.jpg (226x169, 200x37)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

 

Lippincott Williams & Wilkins - 281 pavadinimų visateksčių mokslinių medicinos žurnalų duomenų bazė (per OVID - Wolters Kluwer Health sąsają). Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.


 

632_regular_pubmed_thumb.png (regular, 128x45)

Medline(PubMed) - tai JAV nacionalinės medicinos bibliotekos (NLM) ir Nacionalinio biotechnologijų informacijos centro (National Center for Biotechnology Information, toliau - NCBI) biomedicinos mokslų bibliografinė duomenų bazė, pateikianti tiesiogines nuorodas į leidėjų viso teksto straipsnius ir sąsajas su bibliotekomis, prenumeruojančiomis tuos leidinius. Duomenų bazės PubMed įrašai taip pat turi sąsajų su 40 biologijos ir chemijos duomenų bazių, kurias kuria ir tvarko NCBI. Duomenų bazę PubMed sudaro per 26 mln. įrašų, moksliniai straipsniai indeksuojami iš virš 5 400 tarptautinių žurnalų, 80 proc. įrašų pateikiama su leidėjų santraukomis. Naujais įrašais duomenų bazė papildoma kasdien. Tai atvirosios prieigos duomenų bazė, prieinama pasaulio visuomenei nuo 1996 m. Duomenys yra parduodami komerciniams leidėjams, jie šių įrašų pagrindu kuria komercines viso teksto Medline duomenų bazes, pvz., EBSCO, Ovid ir kitas. Jungiantis per LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklus galima tiesioginė prieiga prie visateksčių straipsnių.

Mokymo medžiaga apie paiešką PubMed.

 

1608_170x260_micromedex-2.0-logo.png (226x169, 170x19)

Micromedex - ekspertų atrinkta ir įrodymais pagrįsta informacija apie vaistus ir kitas chemines medžiagas, vaistų dozavimą, farmakokinetiką, vaistų saugumą, tarpusavio sąveiką, klinikinį pritaikymą, šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą ir kt. Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. 

Micromedex 2.0 for Nordic and Baltic users - Micromedex 2.0 informacija šiaurės ir Baltijos šalių vartotojams.

NeoFax and Pediatrics (per Micromedex) - pažangia pasaulio praktika bei moksliniais įrodymais pagrįstos medicinos informacijos šaltinius apjungianti duomenų bazė, skirta neonatologijos bei gretutinei tematikai. Informacija apie vaistus bei kitas veikliąsias medžiagas, vaistų tarpusavio sąveiką, vaistų dozavimo skaičiuoklės bei kitos priemonės suteikia galimybę rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinkamiausius gydymo būdus.

 

naturalm.jpg (250x170, 250x59)

Natural Medicines - tai išsamus natūraliosios medicinos informacijos internete šaltinis, pateikiantis informaciją apie natūraliosios medicinos produktus, jų naudojimo efektyvumo ir saugumo mokslinį įvertinimą bei netradicinius, alternatyviuosius ir integruotus gydymo būdus. Joje pateikiama įvairiapusė informacija apie daugiau nei 72 000 visame pasaulyje gaminamų natūraliosios medicinos produktų, iš daugiau nei 1 000 monografijų; vartotojai gali naudotis interaktyviais natūralių produktų efektyvumo, nepageidaujamo poveikio, natūralių produktų ir vaistų tarpusavio sąveikos patikros įrankiais ir kt. Prieiga 9 vartotojams (vienu metu) iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Daugiau apie Natural Medicines (vaizdo įrašas).

 

1507_250x170_nature.jpg (zoomed, 250x42)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

Nature - savaitinis, tarptautinis mokslo žurnalas, vienas iš labiausiai cituojamų tarpdisciplininių mokslo žurnalų pasaulyje. Nature publikuoja geriausius recenzuojamus tyrimus mokslo ir technologijų srityse, atsižvelgiant į jų svarbą, originalumą, tarpdisciplininį kontekstą, savalaikiškumą, teikia autoritetingas, įžvalgias naujienas ir interpretacijas mokslininkams ir plačiajai visuomenei. Prieiga iš LSMU MA ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Prieinami žurnalai: Nature GeneticsNature MedicineNature NeurosciencesBritish Journal of CancerNature Reviews Drug Discovery.

 

oxmed.jpg (376x240, 376x42) 

Oxford Medicine Online - tai virš 700 knygų, vadovėlių, vadovų ir kt., skirtų studentams, rezidentams bei medikams klinicistams. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy. Leidinių sąrašas (xls).

Oxford Medicine Online vartotojo vadovas.

Plačiau apie Oxford Medicine Online. Oxford Medicine Online mokymo medžiaga.

 

637_regular_oxupress_thumb.jpg (regular, 128x88)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

Oxford University Press: Oxford journals - duomenų bazę sudaro beveik 170 pavadinimų (virš 60 vien medicinos) daugelio tarptautinių mokslinių draugijų e.žurnalai gamtos, medicinos, matematikos ir fizikos, socialinių, humanitarinių, teisės mokslų temomis. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Žurnalų sąrašas. 

Nauji žurnalai, prieinami nuo 2017 m.

 

psyc.png (226x169, 169x169) kuriame.jpg (226x169, 100x40)

 

PsycARTICLES (per EBSCOhost) - recenzuojami moksliniai straipsniai bendrosios, taikomosios (darbo, sporto, valdymo ir kt.), specialiosios, klinikinės psichologijos tematika iš virš 80 Amerikos psichologų asociacijos ir giminingų organizacijų žurnalų. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy. Žurnalų sąrašas.

PsycARTICLES vartotojo vadovas.

 

rad-primer_logo.jpg (200x200, 200x33) 

RADPrimer – tai interaktyvi radiologijos mokymosi programa, padedanti savarankiškai ruoštis baigiamiesiems egzaminams, nuolat sekanti ir analizuojanti besimokančiųjų progresą. Programa suteikia galimybę atlikti savo žinių ir įgūdžių patikrinimo testus: anatomijos, diagnostikos, diferencinės diagnostikos, fizikos, saugumo, kriterijų tinkamumo srityse (daugiau nei 7000 klausimų). Yra mokslinių duomenų apie kompiuterizuoto simuliacinio mokymosi naudą, kompiuterinės mokymosi programos naudojamos kariuomenėje, aviacijoje, medicinoje, mokantis praktinių ir problemų sprendimo įgūdžių. Prieiga LSMU radiologijos rezidentams ir dėstytojams (individuali prieiga 9 rezidentams ir neribotai dėstytojams).

 

639_regular_ref_mini.jpg (200x126, 200x46)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

RefWorks - bibliografinės informacijos tvarkymo programa, leidžianti išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinę informaciją, juos rūšiuoti, redaguoti, atlikti įvestų įrašų paiešką, naudoti juos tekste, sudaryti literatūros sąrašus. Vartotojai gali RefWorks įrankius integruoti į MS Word programą: nuorodas įterpti į tekstą ir rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius. Kai užsiregistruosite ("Sign up for an New Account","Create Account"), tai jums bus atsiųstas el.laiškas su nuotolinės prieigos kodu. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Organizuojami mokymai RefWorks vartojimo klausimais.

Vartotojo vadovas.

RefWorks youtube kanalas.

 

rrrrr.jpg (zoomed, 330x70) 

RoshReview -  tai mokymosi programa, pateikianti svarbiausią šiuolaikinę informaciją, padedančią gerai pasiruošti skubiosios medicinos specialybės egzaminams. Temos ir klausimai yra ruošiami ir nuolat koreguojami pagal ABEM (American Board of Emergency Medicine) programą. DB skirta Skubiosios medicinos gydytojams rezidentams savarankiškam mokymuisi bei įgyjamų žinių patikrai testų klausimais, tai pat jų vadovams, galintiems stebėti savo residentų mokymosi pažangą, įgyjamų žinių lygį ir kokybę. Individuali prieiga Skubiosios medicinos rezidentūros studentams.

 

sage.jpg (226x169, 202x30)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

SAGE Journals - daugiau kaip 700 pavadinimų visateksčių žurnalų sveikatos mokslų, gyvybės ir biomedicinos mokslų, medžiagotyros ir medžiagų inžinerijos, socialinių bei humanitarinių mokslų tematika. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy.

Žurnalų sąrašas.

SAGE journals pagalba.

SAGE journals vartotojo vadovas.

 

spring.jpg (226x169, 194x39)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

ScienceDirect - daugiau nei 2000 pavadinimų visateksčių Freedom Collection žurnalų . Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas. 

Žurnalas "The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery" prieinamas ScienceDirect DB su vartotojo vardu ir slaptažodžiu iš LSMU kompiuterių tinklų.

Duomenų bazėje ScienceDirect prieinamos el. knygų kolekcijos. Paieškoje reikia pažymėti "Show full-text available only". Žalias simbolis žymi prieinamas knygas.

ScienceDirect vartotojo vadovas.

ScienceDirect pagalba ir mokymo medžiaga.

ScienceDirect prisijungimas.

 

645_regular_springer_mini.jpg (regular, 198x53)kuriame.jpg (226x169, 100x40)

SpringerLink - prenumeruojama visateksčių žurnalų ir knygų DB. Galima prieiga prie daugiau kaip 450 pav. medicinos srities žurnalų. Nuo 2007 m. prenumeruojame ir daugiau nei 250 pavadinimų Springer leidyklos e. medicinos srities (medicina ir visuomenės sveikata, radiologija, onkologija, kardiologija ir kt.) knygų. Prieiga prie prenumeruojamų visateksčių žurnalų ir knygų žymima žalios spalvos žyma ir galima iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Žurnalų sąrašas.

Knygų sąrašas.

SpringerLink mokymo medžiaga.

 

646_regular_taylor_mini.jpg (226x169, 169x40)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

Taylor & Francis - universalios tematikos daugiau kaip 1320 pavadinimų visateksčių mokslinių žurnalų duomenų bazė. Mums prieinama virš 1320 pavadinimų akademinių mokslo žurnalų kolekcija. Prieiga į LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. 

Žurnalų sąrašas.

Mokymo medžiaga.

Informa Healthcare (per Taylor & Francis) - virš 160 recenzuojamų žurnalų , ekspertinimo kolekcijos, apimančios gyvybės mokslų, klinikinės medicinos, farmacijos ir kt. tematiką. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN ir EZproxy.

Žurnalų sąrašas (xls). 

Informa Healthcare mokymo vadovas.

 

1956_regular_pupo.jpg (regular, 172x52) 

UpToDate - tai išsamus, patikimas, pastoviai atnaujinamas, įrodymais pagrįstas klinikinės medicinos informacijos šaltinis, pateikiantis daugiau nei 9000 temų iš 19 medicinos sričių: alergija ir imunologija, akušerija, chirurgija, dermatologija, endokrinologija ir diabetas, gastroenterologija ir hepatologija, ginekologija ir moters sveikata, hematologija, infekcinės ligos, intensyvi terapija ir miego medicina, nefrologija ir hipertenzija, neurologija, onkologija, pediatrija, psichiatrija, pulmonologija, reumatologija, suaugusiųjų ir vaikų skubi medicinos pagalba, suaugusiųjų pirminė sveikatos priežiūra ir vidaus ligų medicina, širdies ir kraujagyslių medicina, šeimos medicina, vaistų informacija. Ruošiamos ir kitos temos. Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. 

Plačiau.

UpToDate vartotojo vadovas.

Mokymo medžiaga.

 

vitae_litera.jpg (zoomed, 100x57) 

Vitae Litera - lietuviškų elektroninių knygų kolekcija biomedicinos mokslų tematika (70 knygų, kolekcija nuolat papildoma).

 

2298_zoomed_wlogo.jpg (regular, 198x46)kuriame.jpg (226x169, 100x40) 

Wiley Online Library (Wiley-Blackwell) – tai universalios tematikos daugiau kaip 800 žurnalų kolekcija (STM Collection). Prieiga iš LSMU, Kauno klinikų kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy.

Laisva prieiga prie geriausių 2016 m. Wiley Online Library žurnalų: visi žurnalai, medicina.

Žurnalų sąrašas

Vartotojo vadovas.

Mokymo medžiaga.