Spausdinti

Lietuvos medicinos žurnalai

 

Acta medica Lituanica
Oficialus Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto leidinys anglų kalba, leidžiamas nuo 1994 m., ketvirtinis.

Straipsnių archyvas nuo 2001 m.

 

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija

Žurnalą leidžia Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija yra savanoriška visuomeninė organizacija.

Draugijos veiklos tikslas – skatinti ir populiarinti biologinės psichiatrijos mokslą.

Straipsnių archyvas nuo 1999 m.

 

Gerontologija

Žurnalas  ketvirtinis, straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis. Leidėjai: Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija, Lietuvos osteologų draugija, Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, Lietuvos osteoporozės fondas.

Straipsnių archyvas nuo 2006 m.

 

Laboratorinė medicina

Recenzuojamas mokslinis žurnalas, ketvirtinis. Nuo 2000 m. žurnalas įtrauktas į daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą. Nuo 2006 m. indeksuojamas Index Copernicus DB.

Straipsnių archyvas nuo 2005 m.

 

Lietuvos akušerija ir ginekologija

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos remiamas ketvirtinis specializuotas žurnalas.

Straipsnių archyvas nuo 2001 m.

 

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas

Recenzuojamas ir pripažintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, mėnesinis, 1 tomas per metus ir priedai. Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis, Indeksuojamas Index Copernicus DB.).

Straipsnių archyvas nuo 2001 m.

 

Lietuvos chirurgija

Oficialus Lietuvos chirurgų asociacijos ir su chirurgais bendradarbiaujančių draugijų žurnalas, ketvirtinis. Medžiaga priimama ir spausdinama lietuvių ir anglų kalbomis.

Straipsnių archyvas nuo 2003 m.

 

Lietuvos endokrinologija

Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto ir Lietuvos endokrinologų draugijos periodinis mokslinis leidinys,leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis, ketvirtinis. Nuo 2005 m. Kaune leidžiamas Baltijos šalių Endokrinologų draugijų federacijos tarptautinis mokslo žurnalas Baltic endocrinology(http://www.kmu.lt/endokrinologija/index.php?psl=pradzia). Abu šie žurnalai įtraukti į Index Copernicus DB.

Straipsnių archyvas: paieška archyve per "Paieškos frazė".

 

Lietuvos oftalmologija

2007 m. pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje "Lietuvos Gydytojo Žurnalo periodikos biblioteka", kuri pristato periodinius mokslo populiariuosius leidinius ir medicinos tematikos knygas. Tarp jų žurnalas Lietuvos oftalmologija.

Straipsnių archyvas nuo 2005 m.

 

Medicina

Recenzuojamas ir pripažintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, indeksuojamas Mokslinės informacijos instituto (ISI), MEDLINE/PubMed, Index Copernicus duomenų bazėse, mėnesinis. Steigėjai: Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas ir Vilniaus universitetas. Leidėjas – Kauno medicinos universitetas.

Straipsnių archyvas nuo 2001 m.

 

Medicinos teorija ir praktika

Bendro pobūdžio mokslinis recenzuojamas žurnalas medikams Žurnalas ketvirtinis. Žurnalo leidėjai  VšĮ „Medicinos mintis“ ir Vilniaus medicinos draugija. Indeksuojamas Index Copernicus DB.

Straipsnių archyvas nuo 1995 m.

 

Neurologijos seminarai

Specializuotas mokslinis-praktinis žurnalas, leidžiamas keturis kartus per metus kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Žurnalo leidėjai: Lietuvos neurologų asociacija, Lietuvos vaikų neurologų asocivacija, Lietuvos neurochirurgų draugija. Indeksuojamas Index Copernicus DB.

Santraukų ir straipsnių archyvas nuo 1997 m.

 

Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial journal

Žurnalas ketvirtinis.

Žurnalą leidžia : Lietuvos, Latvijos, Estijos stomatologų asociacija. 2005 m įtrauktas į MEDLINE/PubMed

Straipsnių archyvas nuo 2003 m. pilni tekstai anglų kalba, santraukos lietuvių.

 

Sveikatos mokslai

Žurnalas Sveikatos mokslai, skirtas visų specialybių gydytojams ir kitų sričių specialistams, spausdina mokslinius straipsnius lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis. Žurnalas yra leidžiamas kartą per du mėnesius. Žurnalas įtrauktas į mokslinių leidinių Index Copernicus duomenų bazę. Leidžia UAB "Žurnalas "Sveikata".

Straipsnių archyvas nuo 2002 m.

 

Seminars of Cardiovascular Medicine

Žurnalą leidžia Lietuvos širdies asociacija.

Straipsnių archyvas nuo 2003 m.

 

Vaikų pulmonologija ir alergologija

Vaikų pulmonologų draugijos leidinys. Pusmetinis žurnalas.

Straipsnių archyvas nuo 1998 m.

 

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikata – Higienos instituto leidinys, leidžiamas nuo 1996 m., ketvirtinis. Nuo 2005 m.Visuomenės sveikata indeksuojama Index Copernicus duomenų bazėje.

Straipsnių archyvas nuo 1996 m.