Spausdinti

Periodiniai leidiniai

Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai (LMAB)

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis. Leidiniai tikrinami duomenų bazių skelbiamuose periodinių leidinių sąrašuose, pateikta informacija nuolat atnaujinama.

Žurnalų paieška duomenų bazėse ir duomenų bazių palyginimo sistemos

CUFTS -  žurnalų paieška prenumeruojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse, duomenų bazių palyginimas. Žurnalų paieškai nuoroda Journal Search, žurnalų palyginimui - nuoroda Resource Comparison.

Genamics JournalSeek - žurnalų paieška duomenų bazėse.

Journal Management (eIFL) - EIFL (Electronic Information for Libraries) žurnalų paieškos duomenų bazėse sistema.

Quality Open Access Market (QOAM) - mokslo žurnalų vertinimo įrankis, kuriuo galima įvertinti virš 17 tūkst. atviros prieigos žurnalų (tame tarpe ir tradicinius žurnalus, kurie suteikia atviros prieigos galimybę).