Spausdinti

Katalogai ir duomenų bazės

 twitter.jpg (90x68, 76x68)fb.jpg (90x68, 74x68)youtubesquarelogo.png (thumb, 94x100) 

b5.jpg (original, 698x50)

Svarbi informacija! 

Jūsų saugumui bibliotekoje įdiegta įeigos kontrolės sistema, taigi informuojame, kad naktinėmis valandomis įėjimas į biblioteką bus galimas tik su LSMU studento pažymėjimais. Tiksli sistemos įjungimo data bus skelbiama bibliotekos tinklapyje, facebook paskyroje ir skelbimuose bibliotekos patalpose.

 
 
Jei nepavyksta prisijungti, rekomenduojame:
Pasitikrinkite, ar naudojate naujausią interneto naršyklės versiją;
Jei interneto naršyklė nurodo, jog naudojamo saugumo sertifikato laikas baigėsi, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatyta teisinga data. Jei ne, pakeiskite arba sutikite su saugumo išimtimi;
* Bandykite prisijungti su kita interneto naršykle (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera).
* Naudojantis Wi-Fi būtina atnaujinti naudojamą operacinę sistemą, sekant įrenginiui pateikiamomis rekomendacijomis. Neatnaujinus operacinės sistemos galimi naudojimosi Wi-Fi sutrikimai. Jei nepavyko prisijungti prie Wi-Fi kviečiame su jūsų naudojamu įrenginiu užeiti į 105 kab. bibliotekoje.
 
   

  

elaba_logo.png (226x169, 209x61)    

LSMU Virtualioji biblioteka 

LSMU Virtualioji biblioteka (http://lsmu.lvb.lt/) - integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti LSMU bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose duomenų bazėse ir elektroniniuose ištekliuose, LIBIS suvestiniame kataloge, apimančiame Lietuvos viešosiose bibliotekose saugomus išteklius. Prašome registruotis tais pačiais vardais ir slaptažodžiais, kuriais jungiatės prie LSMU informacijos sistemų (FirstClass, LSMUSIS, LSMU el. paštas ir kt.). Tai suteikia galimybę užsakyti bibliotekoje saugomus leidinius; nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu; įkelti į savo e. lentyną gautus paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas, kt.

Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt , Tel. (8-37) 395803, viet. 1007.

Pagalba I Pagalba (vaizdo medžiaga) I Knygų skolinimas I Bibliotekai reikalingų knygų sąrašas

 

LSMU  elektroninis katalogas

LSMU elektroninis katalogas (http://lsmu.library.lt/) - atspindi visus vadovėlius ir mokomąją literatūrą, visus periodinius leidinius ir visas disertacijas pilnai (LSMU MA ir VA).  Kiti bibliotekoje esantys leidiniai pilnai suvesti nuo 1993 m., bet kiekvienais metais e.katalogas pastoviai papildomas  ir ankstesnių metų leidiniais. Leidiniai užsakomi tik užsiregistravus. Registruotis LSMU intraneto vartotoju vardu ir slaptažodžiu ar kitais institucijoje naudojamais identifikatoriais. Pagalba.

 

LSMU bibliotekos talpykla

LSMU bibliotekos talpykloje kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių darbų visateksčiai e. dokumentai: knygos (monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai), moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai, konferencijų dokumentai, vaizdo medžiaga, LSMU Leidybos namų išleisti leidiniai, kiti LSMU bibliotekos visateksčiai dokumentai.

Intraneto prieigos teisėmis patalpinti visateksčiai dokumentai prieinami tik prisijungusiems LSMU vartotojams.

Pagalba

  

elaba_logo.png (226x169, 209x61) 

LSMU mokslo publikacijos

LSMU Publikacijų duomenų bazėje (http://lsmupdb.library.lt/) aprašyta per 78 000   MA ir VA darbuotojų publikacijų: monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. MA darbuotojų publikacijos aprašytos nuo 1950 m., VA ir VA institutų darbuotojų publikacijos - nuo 2001 m. Publikacijų duomenų bazėje galima atlikti paiešką pagal autorių, publikacijos ar šaltinio antraštes, reikšminius žodžius, kt.

 

Publikacijų duomenų bazė (ataskaitoms)

Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB)  skirta asmeninių  publikacijų bibliografinių sąrašų bei mokslo publikacijų ataskaitų  peržiūrai, rengimui, išsisaugojimui ar spausdinimui.

Prisijungimas: naudojamas LSMU informacijos sistemų vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.

 

lsmudoc.jpg (original, 751x160)

LSMU institucinė e. dokumentų talpykla

LSMU eDoc (mokslo darbų e. dokumentų institucinė talpykla) - tai paslaugų ir priemonių visuma, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų e.dokumentų kaupimui, valdymui, ilgalaikiam saugojimui ir sklaidai. Jos įkūrimo tikslas yra bendrai kaupti ir saugoti Universiteto bendruomenės narių sukurtą mokslinę produkciją, sudaryti atviros prieigos sąlygas prie viso teksto dokumentų ne tik bendruomenės nariams, bet ir visai visuomenei, taip padidinant universiteto mokslininkų darbų matomumą, skaitomumą ir citavimą.

LSMU institucinėje talpykloje gali būti kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių mokslo darbų e. dokumentai: monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai, atskiri moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, jų preprintai ar postprintai, mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų mokslo ir studijų renginių pranešimai, mokslinių tyrimų, projektų ataskaitos, kita e. formatu parengta mokslinių tyrimų medžiaga (garso ir/ar vaizdo pateiktys) ir kt.

 

elaba_logo.png (226x169, 209x61) 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (Lietuvos virtuali biblioteka)

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir kitose duomenų bazėse. Suteikia prieigą prie LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas) katalogų, LIBIS (Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas) katalogo, kai kurių užsienio bibliotekų katalogų, užsienio duomenų bazių, Lietuvos ETD ir eLABa. Pateikiamos sąsajos su visatekste informacija, bet ja gali naudotis tik registruoti vartotojai.

Norėdami užsisakyti surastus leidinius arba naudotis kitomis tik institucijos bibliotekos skaitytojams skirtomis funkcijomis, prašytume prisijungti prie virtualių bibliotekų sąraše esančios mūsų institucijos virtualios bibliotekos. Naudokitės tais pačiais skaitytojo identifikatoriais ir slaptažodžiais kaip ir bibliotekos ALEPH sistemoje.

Prisijungęs savo įprastu vartotojo vardu, kaip kad jungtųsi prie bibliotekos katalogo, vartotojas taip pat gali: pasirinkti einamojo ir būsimų seansų nustatymus; įkelti į e. lentyną paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas; nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu; naudotis bibliotekos paslaugomis, pavyzdžiui, užsisakyti leidinius arba atšaukti jų užsakymą; priskirti žymes paieškos rezultatams ir komentuoti išteklius (kadangi žymes yra viešos, kiti vartotojai gali matyti Jūsų žymes ir jas naudoti); pareikšti savo nuomonę apie surastus rezultatus.

Sistema veikia Primo pagrindu. Primo yra vieno langelio principu veikianti lokalių išteklių (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) knygos, žurnalai, straipsniai, daktaro disertacijos ir pan.) ir nutolusių išteklių (užsienio bibliotekų e. ištekliai, prenumeruojamos bazės ir pan.) paieškos ir pateikimo sistema. Skaitytojai, suradę ieškomą išteklių iš karto mato jo saugojimo vietas ir prieinamumą.

Įdiegta nauja rezultatų praturtinimo galimybė – Rekomendacijos, kuri gali būti pateikta tiek iš Primo Central katalogo, tiek iš prenumeruojamų duomenų bazių. Rekomendacijos padės surasti populiariausią ir aktualiausią mokslinę informaciją, susijusią su rastąja.

LVB portale integruotos WEB 2.0 technologijos leidžia skaitytojui gauti RSS naujienas, rašyti komentarus, reitinguoti šaltinius, priskirti žymes bibliotekų kataloguose, internete ir duomenų bazėse surastiems šaltiniams.

 

 

Įgyvendinant bendrojo prisijungimo prie visų LSMU informacijos sistemų paslaugą visi registruoti skaitytojai (išskyrus Klinikų darbuotojus) prie bibliotekos informacijos sistemų (el. katalogo, virtualios bibliotekos, EZproxy) gali prisijungti naudodami bendrojo prisijungimo vartotojų vardus ir slaptažodžius.

Prašome naudoti tuos pačius vardus ir slaptažodžius, kuriuos naudojate prisijungiant prie LSMU informacijos sistemų (FirstClass, DVS, LSMU el. pašto, LSMUSIS).

Klinikų darbuotojai kol kas gali prisijungti senąja tvarka.

Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt

Tel. (8-37) 395803, viet. 1007.