Spausdinti

Publikacijų autoriams

Dokumentų sklaidos galimybių gausa internete ženkliai padidina mokslinių dokumentų suradimo ir pasirinkimo galimybes, formuoja poreikį analizuoti mokslinės informacijos ir su ja susijusios vartotojų veiklos aktyvumą bei viešai skelbti šio aktyvumo rezultatus. Mokslinės karjeros formavimui, mokslinių tyrimų finansavimui bei mokslinių rezultatų sklaidai, vertinimui bei pripažinimui (skaitomumui, cituojamumui, bendradarbiavimui ir kt.) svarbi mokslininko reprezentacija skaitmeninėje erdvėje, mokslinis matomumas.

Mokslininko identifikacijos numeris – ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID

ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID) suteikia pastovų skaitmeninį ID mokslininko profesiniam ar akademiniam identitetui, skirtą susieti šį indentifikatorių su autoriaus kuriama moksline produkcija, užtikrinant tinkamą publikacijų priskyrimą, autorių vardų problemų sprendimą (vienodos ar pasikeitusios pavardės ir pan.), mokslinio darbo rezultatų pripažinimą, bendravimo skatinimą, mokslinės ir kitos susijusios veiklos sklaidą.

Registruojantis būtina nurodyti asmeninį el. pašto adresą, parodantį priklausomybę LSMU akademinei bendruomenei. ORCID tinklalapyje registracijos instrukcijos pateikiamos įvairiomis kalbomis. 

Registracijos forma. 

Patvirtinimo prašyme, kurį gaunate el. paštu, yra detali instrukcija. Užsiregistravus sukuriamas pastovus skaitmeninis ORCID numeris, suteikiama teisė tvarkyti asmenines nuostatas (priskirti mokslinės veiklos rezultatus, papildyti profesine informacija ir kt.).

Pildant įvairius su moksline informacija susijusius dokumentus, nepamirškite sukurto nuolatinio identifikacijos numerio.

Plačiau apie darbą ORCID registre, vaizdo medžiaga.

Vaizdo medžiaga lietuviškai:

 

 

 

 

Kaip susikurti Google Scholar (Google Scholar Citations) paskyrą?

Bendrąją mokslinių publikacijų paiešką prenumeruojamuose ir atvirosios prieigos ištekliuose galima atlikti naudojantis informacijos paieškos įrankiu Google Scholar. Google Scholar paskyra leidžia padidinti publikacijų matomumą, stebėti publikacijų citavimo rodiklius (citavimų skaičius, vidutinis citavimo skaičius, h indeksas ir kt.), nukopijuoti bibliografinį aprašą ar išsaugoti pasirinktuose informacijos tvarkymo įrankiuose ir kt.

Google Scholar paskyros kūrimo vadovas

Google Scholar Youtube kanalas.