LSMU Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojų kontaktai

Egidija Vaicekauskienė

Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė, LSMU tarybos narė

El. paštas: e.vaicekauskiene@nematekas.lt

Z. Geštautienė

VA VF Neužkrečiamųjų ligų katedros laborantė

Tel. (8~37) 363404,

El. Paštas: lac@lva.lt

Žaliūnas Remigijus, prof. habil. dr.

Senatorius

El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt

Zamokas Gintaras, Doc.

Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos gydytojas

Tel. 868541235

El. p. adresas ginza@lva.lt

Zamokas Gintaras, Doc.

Neužkrečiamųjų ligų katedros dėstytojas

Tel. (8~37) 362303,

El. Paštas: gimza@lva.lt

Zamokas Gintaras, Doc.

Senatorius

El. paštas: ginza@lva.lt

Žaneta Dičkutė

Tarptautinių programų koordinatorė

Tel.: 8-37-327301

El. paštas: zaneta.dickute@lsmuni.lt

Žaneta Pavilonytė

MA MF Mikrobiologijos katedros doktorantė

el. paštas: zaneta@kvsc.lt

Žemyna Milašauskienė, prof. dr.

Visuomenės sveikatos fakulteto, profilaktinės medicinos katedros dėstytoja

el. paštas: zemyna@vector.kmu.lt

Zenona Kalvėnienė, doc., dr.

MA FF Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros dėstytoja

tel. (8-37) 327255

El. paštas: zenonakalveniene@yahoo.com

Rodoma: 1 - 5