LSMU Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojų kontaktai

Bendri kontaktai:

 

meilek.jpg (96x119) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorė: Meilė Kretavičienė
Tel.: (8 37) 32 72 19, viet. 5301
El. paštas meile.kretaviciene@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 303

 

 

prostamarija.jpg (229x274) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro 
direktorės pavaduotoja: Marija Jarašauskienė
Tel.: (8-37) 39 60 41, viet. 5302
El. paštas bibl@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 106

 

 

lijana2.jpg (825x960) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorės pavaduotoja
bendriesiems ir ūkio klausimams: Lijana Lunskutė
Tel.: (8 37) 39 60 46,  viet. 5304, Tel./faksas (8 37) 39 60 42, viet. 5307
El. paštas lijana.lunskute@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 303

 

 


 

LSMU Bibliotekos ir informacijos centro el. paštas inform@lsmuni.lt 

Informacijos postas.  Tel.: (8 37) 39 60 45, viet. 5311, el. paštas bibliotekos.info@lsmuni.lt

 


 

laurosnauja.jpg (96x121) Informacijos paslaugų skyriaus vedėja: Laura Petrauskienė
Tel.: (8 37) 39 60 43,  viet. 5308
El. paštas laura.petrauskiene@lsmuni.lt
LSMU BIC, III a., 304

 

gintareb.jpg (96x121)  grita.jpg (96x121)  giedrius7.jpg (96x121)  lauraz.jpg (96x121)    
Gintarė  Grita  Giedrius   Laura     
Bolnytė  Kalpavičienė  Tonkūnas  Žvironienė     
           
biruteb.jpg (96x121)  daivac.jpg (96x121)  ritar.jpg (96x121)       
Birutė  Daiva  Rita        
Biliūnienė  Černytė Račienė         

 

 • Informacijos specialistai. Tel.: (8 37) 32 72 22, viet.5309, BIC, III a., 304
 • Bibliografai. Tel.: (8 37) 39 60 41, viet.5302, (8 37) 32 73 55,  BIC, I a., 106
 • Tarpbibliotekinis abonementas. Tel.: (8 37) 39 60 40, viet.5330, el. paštas tba@lsmuni.lt, BIC, III a., 304
 • Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimas į ETD IS. Tel.: (8 37) 39 60 43, viet. 5308, BIC, III a. 304, el.paštas laura.petrauskiene@lsmuni.lt
 • El. dokumentų įkėlimas į eLABa. (8-37) 39 60 41, viet. 5302, BIC, I a. 106, el.paštas daiva.cernyte@lsmuni.lt

 

Dalyko bibliotekininkai

 

Medicinos fakultetas. 

Laura Petrauskienė. Tel. 39 60 43 (viet. 5308), laura.petrauskiene@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab.

Farmacijos fakultetas, Odontologijos fakultetas.

Gintarė Bolnytė. Tel. 32 72 22 (viet. 5309), gintare.bolnyte@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab.

Slaugos fakultetas.

Grita Kalpavičienė. Tel. 32 72 22 (viet. 5309), grita.kalpaviciene@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab.

Visuomenės sveikatos fakultetas.

Laura Žvironienė. Tel. 39 60 40 (viet. 5330), laura.zvironiene@lsmuni.lt, Eivenių g. 6, 304 kab. 

Gyvulininkystės technologijos fakultetas.

Aldona Kupstaitė. Tel. 36 33 45 (viet. 2221), aldona.kupstaite@lsmuni.lt, Tilžės g. 18, 103 kab.

Veterinarijos fakultetas.

Valda Valatkaitė. Tel. 36 33 45 (viet. 2221), valda.valatkaite@lsmuni.lt, Tilžės g. 18, 102 kab.

 


 

rima.jpg (383x445) Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja: Antanina Apanavičiūtė
Tel.: (8 37) 39 60 44, viet. 5303
El. paštas abonementas@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 107

 

asta.jpg (96x121)  raimondak.jpg (96x121)  medal.jpg (96x121) daliam.jpg (96x121)  dana.jpg (96x130)  vida.jpg (96x121) 
Asta  Raimonda  Meda   Dalia   Danutė Vida 
Bradauskaitė  Koryznienė  Laužinskė  Maceinaitė Načajienė  Zimkuvienė 

  

 • Abonementas. Tel.: (8 37) 32 72 20, viet. 5310, BIC, II a.
 • Skaitykla. Tel.: (8 37) 32 72 23,  viet. 5312, BIC, III a.
 • Skaitykla. Tel.: (8 37) 32 73 34,  viet. 5313, el. paštas: skait@lsmuni.lt, BIC, IV a.
 • Kompiuterių skaitykla: el. paštas komp.skaitykla@lsmuni.lt , BIC, IV a.

 

linanesoviene2.jpg (635x767)      Dokumentų komplektavimo ir saugojimo skyriaus vedėja: Lina Nesovienė
Tel.: (8 37) 32 72 69, viet. 5317
El. paštas lina.nesoviene@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 104

 

virginijos.jpg (96x121) irenag.jpg (96x121) stefanijam.jpg (96x121)  zita.jpg (96x121)  birute.jpg (96x121)   
Virginija Irena  Stefanija    Zita  Birutė   
Gražienė Grumadė Marijošienė  Peldžiuvienė Skvarnavičiūtė   

 

 

 • Kataloguotojai. Tel.: (8 37) 39 60 48, viet. 5318, BIC,  I a., 104
 • Saugykla. Tel.: (8 37) 32 72 94, viet. 5314, BIC, I a., 104
 •                 Tel.: (8 37) 39 60 47, viet. 5315, BIC, 008                                                                         

 

daiva.jpg (376x240, 96x130) Informacinių sistemų skyriaus vedėja: Daiva Jurkšaitienė
Tel.: (8 37) 32 72 21, viet. 5319 
El. paštas: daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
LSMU BIC, I a., 105
 

  

 

 • Kompiuterių ir tinklo priežiūra. Tel.: (8 37) 39 60 49, viet. 5306, BIC,  I a., 105

 

nijolorekauskiencopy.jpg (306x370)      LSMU VA biblioteka, vedėja: Nijolė Oržekauskienė
Tel.: (8 37) 36 33 45
El. paštas nijole.orzekauskiene@lsmuni.lt
LSMU VA, Tilžės g. 18, LT - 47181, Kaunas
 

 

sa.jpg (96x121)  ak.jpg (96x121)  om.jpg (96x121)  vv.jpg (96x121)  nv.jpg (96x121)  alav.jpg (96x121) 
Saulius   Aldona   Ona  Valda   Natalija  Ala
Alijošius   Kupstaitė  Mačiulienė  Valatkaitė   Visockienė  Volosenkienė
           

  

  

Susisiekite su mumis:

Jei turite klausimų, neradote ieškomo kontakto, parašykite mums

Vardas:
El. paštas:
Telefonas:
Klausimas: