Spausdinti

Faktai ir skaičiai

LSMU BIC dokumentų fondas (2015 01 01):

Bendrame LSMU Bibliotekos ir informacijos centro fonde (2015-01-01) - 846 933 dokumentai. MA – virš 644 735, VA bibliotekoje – virš 127 799.

  • Fiziniai vienetai - 644 735, pavadinimai - 200 264;
  • MA atviras fondas - 147 458;
  • Medicinos ir biologijos tematika - 80 %;
  • Registruotų vartotojų skaičius 2014 m. - 9536;
  • Apsilankymai 2014 m. - 431 137 , iš jų 16 853 Slaugos mokslų skaitykloje;
  • Per metus vartotojai pasinaudojo 521 668 (su pratęsimu - 715 302) bibliotekos dokumentais. Vietoje naudoti - 394 480 vnt. (išduoti į namus - 127 188 vnt.).

VA bibliotekos statistiniai rodikliai:

  • Fiziniai vienetai - 127 799, pavadinimai - 30 089;
  • Per 2014 m. gauta - 3841 fiziniai vienetai, 1608 pavadinimai;
  • Apsilankymai - 58 343, išduota dokumentų - 102 053, į namus - 18 811;
  • Darbo vietos skaitytojams - 68 (iš jų - 17 darbui kompiuteriu).

Darbuotojų skaičius - MA - 36, VA - 10.