Spausdinti

Faktai ir skaičiai

LSMU BIC dokumentų fondas (2017 01 01):

Bendrame LSMU Bibliotekos ir informacijos centro fonde (2017-01-01) - 744 677 dokumentai. MA bibliotekoje – virš 596 129, VA bibliotekoje – 118 385, Gyvulininkystės instituto bibliotekoje – 30 163.

  • MA atviras fondas - 126 779;
  • Medicinos ir biologijos tematika - virš 80 proc.;
  • Registruotų vartotojų - 7 906;
  • Apsilankymai 2016 m. - 355 240 , iš jų 9 280 Slaugos mokslų skaitykloje;
  • Per metus vartotojai pasinaudojo (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje) - 537 974 bibliotekos dokumentais. Vietoje naudoti - 210 222. (išduoti į namus - 118 219 vnt.).

VA bibliotekos statistiniai rodikliai:

  • Fiziniai vienetai - 118 385, pavadinimai - 27 229;
  • Per 2016 m. gauta - 1 350 fiziniai vienetai, 176 pavadinimai;
  • Apsilankymai - 84 144, pasinaudojo 93 106 dokumentais (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje), į namus - 19 729;
  • Darbo vietos skaitytojams - 68 (iš jų - 17 darbui kompiuteriu).

Darbuotojų skaičius - MA - 36, VA - 10.