Spausdinti

Faktai ir skaičiai

LSMU BIC dokumentų fondas (2016 01 01):

Bendrame LSMU Bibliotekos ir informacijos centro fonde (2016-01-01) - 819 090 dokumentai. MA – virš 619 194, VA bibliotekoje – virš 125 483.

  • MA atviras fondas - 131 490;
  • Medicinos ir biologijos tematika - 80 %;
  • Registruotų vartotojų - 8 118 (bendras vartotojų skaičius - 10 949);
  • Apsilankymai 2015 m. - 420 217 , iš jų 14 135 Slaugos mokslų skaitykloje;
  • Per metus vartotojai pasinaudojo (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje) - 657 569 bibliotekos dokumentais. Vietoje naudoti - 331 582 vnt. (išduoti į namus - 124 333 vnt.).

VA bibliotekos statistiniai rodikliai:

  • Fiziniai vienetai - 125 483, pavadinimai - 28 991;
  • Per 2015 m. gauta - 1189 fiziniai vienetai, 262 pavadinimai;
  • Apsilankymai - 82 069, pasinaudojo 102 349 dokumentais (išdavimai, pratęsimai, išduotis vietoje), į namus - 20 324;
  • Darbo vietos skaitytojams - 68 (iš jų - 17 darbui kompiuteriu).

Darbuotojų skaičius - MA - 36, VA - 10.