• LSMU
  • Anatomijos studijos
Spausdinti

SKOLŲ ATSISKAITYMAS/RETAKES

PIRMO KURSO SKOLININKŲ ŽINIAI!

Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 31 D. VYKS ANATOMIJOS EGZAMINO LAIKYMAS/PERLAIKYMAS:

TESTAI NUO 10.00 VAL. 4 AUD.

PRAKTINĖ DALIS IŠ KARTO PO TESTŲ DISEKCIJOS SALĖJE

Į PERLAIKYMUS PRIIMAMI TIK UŽSIREGISTRAVĘ STUDENTAI. REGISTRUOTIS PAS STUDIJŲ ADMINISTRATORĘ PATEIKIANT STUDIJŲ CENTRO IŠDUOTĄ ŽINIARAŠTĮ.

 

  ********************************************************************************************************************* 

 

REGARDING ANATOMY EXAM RETAKE!

 

ANATOMY EXAM WILL BE HELD ON 31/08/2017:

 

TESTS FROM 10.00 AM. IN AUDITORIUM NO. 4

 

PRACTICAL PART AFTER THE TEST IN DISSECTION ROOM.

ONLY STUDENTS WHO BROUGHT STATEMENT FROM STUDY

CENTER ARE REGISTERED FOR EXAM RETAKE. IN ORDER TO

REGISTER PLEASE BRING THE STATEMENT FROM STUDY

CENTER TO INSTITUTE OF ANATOMY.